Der er masser af muligheder for både fagligt og socialt fællesskab på Bygholm. Ca. 90% af skolens elever bor på kostskolen, så der er gang i mange aktiviteter uden for undervisningstiden.

Skolens elever er en blanding af unge elever, der lige er startet på uddannelsen og ældre elever, som er i gang med lederuddannelsen. Det giver et godt fritidsmiljø med fællesskab på kryds og tværs omkring sport, aftenarrangementer og fester.