Fødevarer, jordbrug og oplevelser

Uddannelsen til landmand hører til i familien af uddannelser under overskriften ”Fødevarer, jordbrug og oplevelser”. I denne familie er de andre “grønne” uddannelser også sammen med de uddannelser, der handler om mad og ernæring.

Grundforløb i 2 dele

Grundforløbet består af 2 dele på hver 20 uger.

Grundforløb 1 er kun for elever, der kommer direkte fra 9. eller 10. klasse eller for de elever, der er gået ud af 9. eller 10. klasse for højst 13 måneder siden.

På grundforløb 1 opnår du indledende og generelle erhvervsfaglige kompetencer samt almene kompetencer. Det bidrager til at støtte og styrke dig i valget af uddannelse.

Grundforløb 2 er specifikt målrettet mod hovedforløbet i landbrugsuddannelsen. Her opnår du altså de faglige og personlige kompetencer, der skal til, for at blive optaget på hovedforløbet.