Åbent hus

04-12-2017

Åbent hus på Bygholm lørdag d. 6. januar mellem kl 10.00 & 15.00

Bygholm Landbrugsskole slår dørene op den 6. januar for alle som er eller skal i gang med landbrugsuddannelsen eller Landbrugets lederuddannelse.
Der vil denne dag være rig mulighed for at få vejledning i dit kommende uddannelsesvalg, og mærke stemningen på Bygholm.
En dag, hvor du også kan komme til at køre GPS traktor og se nogle af skolens elever arbejde i skolens værksteder.
Rigtig mange elever vælger at bo på skolen, det giver masser af muligheder for både fagligt og socialt fællesskab. Er du under 18 år og uden uddannelsesaftale bor du gratis på skolen.

Andre nysgerrige, som gerne vil benytte lejligheden til at se Bygholm, er også velkomne til at lægge vejen forbi!

Ny uddannelse –  nye forløb!

Ved start på uddannelsen til landmand har Bygholm hele 4 forskellige forløb, så der er forskellige veje at gå!

  • Grundforløb 1: Er for dig, som kommer direkte fra 9 eller 10. klasse, og som ikke har en praktikplads.
  • Grundforløb 2: Er for dig, som har været i gang med en anden erhvervsuddannelse, eller allerede har en praktikplads.
  • EUX-Landmand: Er for dig som har mod på de boglige fag, samtidig med du har mod på praktisk landbrug.
  • Studenter/håndværker forløb: Er for dig som enten er student eller allerede har gennemført en anden erhvervsuddannelse.

Denne dag står der vejledere og undervisere klar til at hjælpe dig, så du får svar på de spørgsmål, du måtte have.
For EUX uddannelsen vil der desuden være en vejleder fra Learnmark, som er klar på at svare på spørgsmål om de fag, der undervises i på HTX.

Landboungdom vil stå klar med en konsulent, som vil rådgive dig om praktikpladssøgning, og hjælpe med oprettelse af profil på jobstafetten. Landboungdom er en forening, der sørger for at skabe et netværk for unge på landet.

Mulighed for skoleskift, – også på EUX

På Bygholm er der elever fra alle egne i landet, og især på hovedforløbene er der tradition for at elever fra andre skoler skifter.
Så selvom du ikke har gået på Bygholm tidligere, er du velkommen til at kigge forbi og se, hvad Bygholm kan tilbyde dig på dit næste forløb.

1. Hovedforløb to gange om året

Den nye erhvervsskolereform har gjort, at uddannelsen til landmand er blevet mere fleksibel.
På Bygholm udbyder vi 1. hovedforløb to gange om året – fra medio februar og fra primo september.
Tidligere er der kun blevet udbudt 1. hovedforløb i foråret, men i den nye uddannelsesstruktur vil flere elever starte i praktik om sommeren og det gør, at den første praktikperiode enten vil blive kort (7-9 mdr.) eller meget lang (ca. 20 mdr.).
Dette tiltag har gjort skoleforløbene mere fleksible, så både eleven og lærermesteren har flere muligheder, da vi sikrer at landmanden kan sende sine elever på skole af flere omgange.

2. Hovedforløb to gange om året

Bygholm Landbrugsskole gennemfører hvert år 2. hovedforløb
Fra primo januar til juni måned og fra ultimo august til slutningen af januar måned.

Landbrugets Lederuddannelse

På uddannelsen til agrarøkonom vil du møde både faglige og personlige udfordringer

Bygholm har to lederuddannelser på hylden. En uddannelse som Produktionsleder, som varer 20 uger, og et 40 ugers forløb i forlængelse af uddannelsen til Produktionsleder, som munder ud i uddannelsen til Agrarøkonom.

Uddannelse er øverst på dagsordenen i en verden, der efterspørger både gode hænder og hoveder

På Bygholm er vi meget bevidste om opgaven i at sikre skolens elever praktikpladser og det fornødne kendskab til karrierevejene med en landbrugsuddannelse i bagagen.
Derfor skal flere elever, forældre og praktikværter vælge Bygholm.
Der er kvalitet i undervisningen og praktikken samt en bedre kobling mellem skole- og praktikforløb.

Forældre og specielt praktikværter vil opleve et tættere og mere systematisk samarbejde med skolen. Dette sker blandt andet gennem besøg på praktikstederne, brug af praktikmapper/logbøger og ved deltagelse i arrangementer på skolen.
Som skole vil vi gerne lave flere samarbejdsprojekter med landmænd, og vi vil stille skarpt på, hvad der skal til, for at flere landmænd vælger en dansk elev frem for udenlandsk arbejdskraft.

Vi ses den 6. januar mellem kl. 10.00 og 15.00!