Agrarøkonomprisen

24-11-2016

I 2016 var Daniel Juul Hedegaard Christensen er en af vinderne af Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskabs Agrarøkonompris.