Klovpleje og klovbeskæring (40645)

Målgruppe:

Uddannelsen henvender sig til personer der ønsker at beskæftige sig med klovbeskæring, herunder personer ansat i landbrug, dyreparker m.m., som er beskæftiget med pasning af husdyr eller andre klovbærende dyr og som ønsker at foretage klovbeskæring.

Deltageren kan identificere risikofaktorer, vurdere og rådgive om relevant forebyggelse for almindelige forekommende sygdomme og skader på klove. Deltageren kan håndtere dyr og udføre klovpleje og klovbeskæring på de mest almindelige klovtyper på en for dyrene og beskæreren sikkerhedsmæssig, betryggende og regelret måde ved anvendelse af det dertil hørende håndværktøj, udstyr og materialer. Deltagerne kan registrere og behandle almindelige forekommende sygdomme og skader på klove, herunder vurdere sygdomme og skader, der kræver udefra kommende assistance.

Kurset afholdes 3 omgange á 2 uger på 4 dage (9,25 timer pr. undervisningsdag)

  • Uge 8, 2019 (den 18/2-19 til  21/2-19)
  • Uge 9, 2019 (den 25/2-19 til 28/2-19)
  • Uge 45, 2019 (den 4/11-19 til 7/11-19)
  • Uge 46, 2019 (den 11/11-19 til 14/11-19)
  • Uge 8, 2020 (den 17/2-20 til 20/2-20)
  • Uge 9, 2020 (den 24/2-20 til 27/2-20)

Pris kr. 7.740,- inkl. en tillægspris på kr. 4.200,-

Tillægget dækker særlige udgifter til en ekstra underviser. Forklaring af tillægspris: En underviser kan kun instruere et mindre antal deltagere under den praktiske træning. Samtidigt er det meget vigtigt at den gennemgåede teori følges nøje op under de praktiske øvelser. Derfor er kurset bemandet fuld tid med to undervisere der fagligt supplerer hinanden: En dyrlæge (Ph.D.) med speciale i klove og klovsundhed, samt en uddannet klovbeskærer med stor erfaring fra praksis foruden erfaring med at undervise i klovbeskæring. Valget af de to undervisere med hver deres faglige profil sikrer at den enkelte deltager når fagets mål på et tilstrækkeligt højt fagligt niveau både med hensyn til praktisk færdighed og teoretisk viden.

Afholdelsesform: kombineret klasseundervisning og praktisk træning

Varighed = 30 dage

Kurset kører efter gældende regler om ArbejdsMarkedsUddannelser, AMU, med mulighed for at søge VEU-godtgørelse for de dage, hvor undervisningen foregår på skolen.

Tilmelding sker via efteruddannelse.dk.

Tilmeldingsfrist for næste kursus den 3/2-19

Ved spørgsmål kontakt Johan From på telefon 7625 5787 eller pr. mail jfr@bygholm.dk

Afhjælpning af akutte klovproblemer (40062)

Målgruppe:
Uddannelsen henvender sig til personer på landbrug, dyreparker m.m., som er beskæftiget med pasning af husdyr eller andre klovbærende dyr samt personer, der ønsker at videreuddanne sig til klovbeskærer.

Deltageren kan identificere risikofaktorer for lemme- og klovlidelser i stalde. Deltageren kan identificere og midlertidigt afhjælpe akutte opståede klovproblemer i egen besætning på baggrund af en basal viden om klovenes opbygning og almindelige klovsygdomme. Deltageren kan i forbindelse med klovpleje udføre alle praktiske elementer på en sikkerheds- og arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde.

Kurset afholdes på 4 dage (9,25 timer pr. undervisningsdag)

  • start i uge 8 – den 18.02-21.02 2019

Tilmeldingsfrist: 3.02.2019

Pris kr. 1240,- inkl. tillægspris på kr. 700,-

Tillægget dækker særlige udgifter til en ekstra underviser. Forklaring af tillægspris: En underviser kan kun instruere et mindre antal deltagere under den praktiske træning. Samtidigt er det meget vigtigt at den gennemgåede teori følges nøje op under de praktiske øvelser. Derfor er kurset bemandet fuld tid med to undervisere der fagligt supplerer hinanden: En dyrlæge (Ph.D.) med speciale i klove og klovsundhed, samt en uddannet klovbeskærer med stor erfaring fra praksis foruden erfaring med at undervise i klovbeskæring. Valget af de to undervisere med hver deres faglige profil sikrer at den enkelte deltager når fagets mål på et tilstrækkeligt højt fagligt niveau både med hensyn til praktisk færdighed og teoretisk viden.

Afholdelsesform: Dagundervisning

Kurset kører efter gældende regler om ArbejdsMarkedsUddannelser, AMU, med mulighed for at søge VEU-godtgørelse for de dage, hvor undervisningen foregår på skolen. Tilmelding sker via efteruddannelse.dk, kviknr. 40062.

Ved spørgsmål kontakt Johan From på telefon 7625 5787 eller pr. mail jfr@bygholm.dk.

Klovbeskærerkursus ajourføring (48461)

Målgruppe:
Personer der erhvervsmæssigt er beskæftiget med klovpleje og klovbeskæring.Det forudsættes, at deltageren har kompetencer svarende til 40645 Klovpleje og klovbeskæring.

Deltageren kan udføre faglig korrekt klovpleje og klovbeskæring under hensyntagen til arbejdsmiljøforhold gældende anbefalinger og med anvendelse af de nyeste materialer, teknikker og værktøjer. Deltageren kan som erhvervsmæssig klovbeskærer inddrage og anvende ajourført viden om ny lovgivning, nye forsknings- og forsøgsresultater i forhold til klovens opbygning, benstillinger, bevægelse, symptomer og årsager til klovlidelser.Deltageren kan som erhvervsmæssig klovbeskærer samarbejde med dyrlæger, fodringsrådgiver og besætningsejer omkring kloveftersyn, behandling og forebyggelse af klovproblemer samt optimering af dyrevelfærd.

Kurset afholdes på 4 dage (9,25 timer pr. undervisningsdag)

  • Start uge 9, 2019 (den 25/2-19 til 28/2-19)

Afholdelsesform: Dagundervisning

Særlig adgangskrav: Det forudsættes, at deltageren har kompetencer svarende til 40645 Klovpleje og klovbeskæring

Pris kr. 1240,- inkl. tillægspris på kr. 700,-

Tillægget dækker særlige udgifter til en ekstra underviser. Forklaring af tillægspris: En underviser kan kun instruere et mindre antal deltagere under den praktiske træning. Samtidigt er det meget vigtigt at den gennemgåede teori følges nøje op under de praktiske øvelser. Derfor er kurset bemandet fuld tid med to undervisere der fagligt supplerer hinanden: En dyrlæge (Ph.D.) med speciale i klove og klovsundhed, samt en uddannet klovbeskærer med stor erfaring fra praksis foruden erfaring med at undervise i klovbeskæring. Valget af de to undervisere med hver deres faglige profil sikrer at den enkelte deltager når fagets mål på et tilstrækkeligt højt fagligt niveau både med hensyn til praktisk færdighed og teoretisk viden.

Tilmeldingsfrist: 3.02.2019

Kurset kører efter gældende regler om ArbejdsMarkedsUddannelser, AMU, med mulighed for at søge VEU-godtgørelse for de dage, hvor undervisningen foregår på skolen. Tilmelding sker via efteruddannelse.dk, kviknr. 48461.

Ved spørgsmål kontakt Johan From på telefon 7625 5787 eller pr. mail jfr@bygholm.dk.

 

Behandling mod kælvningsfeber og børbetændelse (44601)

Målgruppe:
Uddannelsen henvender sig til besætningsansvarlige som har indgået en aftale om sundhedsrådgivning i kvægbesætninger.

Deltageren har viden om koens anatomi, kælvningsforløb og sygdomme i forbindelse med kælvning med henblik på at kunne anvende denne viden ved indgivelse af calciumholdige lægemidler i blodårer i køer, der lider af kælvningsfeber og ved anbringelse af børstave (uteritorier) i børen hos køer der lider af børbetændelse, når det sker under vejledning af en dyrlæge.

Pris kr. 177,-

Afholdelsesform: Dagundervisning

Kurset kører efter gældende regler om ArbejdsMarkedsUddannelser, AMU, med mulighed for at søge VEU-godtgørelse for de dage, hvor undervisningen foregår på skolen. Tilmelding sker via efteruddannelse.dk, kviknr. 44601.

Kurset afholdes over 3 dage. Der er i øjeblikket ingen planlagte kurser.

Ved spørgsmål kontakt Johan From på telefon 7625 5787 eller pr. mail jfr@bygholm.dk.

 

Drøvtyggers fyiologi, optimal fodring (45304)

Målgruppe:

Uddannelsen henvender sig til personer inden for landbrugsområdet, samt virksomheder med tilknytning til disse områder

I uddannelsen arbejder deltagerne med praktiske og teoretiske færdigheder omkring sammensætning, justering og anvendelse af foderplaner til drøvtyggere, herunder forhold omkring drøvtyggers fordøjelsessystem, næringsstofbehov og fordringsbetingede sygdomme.

Pris kr. 354,-

Kurset løber over 3 dage. Der er i øjeblikket ingen planlagte kurser.

Afholdelsesform: Dagundervisning

Kurset kører efter gældende regler om ArbejdsMarkedsUddannelser, AMU, med mulighed for at søge VEU-godtgørelse for de dage, hvor undervisningen foregår på skolen. Tilmelding sker via efteruddannelse.dk.

Ved spørgsmål kontakt Johan From på telefon 7625 5787 eller pr. mail jfr@bygholm.dk.

Produktionsstrategier i landbruget (44980)

Målgruppe:

Uddannelsen henvender sig til personer inden for landbrugsområdet, samt personer i virksomheder med tilknytning til disse områder.

Deltagerne kan anvende forskellige værktøjer til at analysere og planlægge forbedringer og udvidelser af eksisterende produktion, samt inddrage nyeste viden og teknologier, samt har kendskab til nye krav inden for lovgivning og fødevarekvalitet, så de kan udforme bæredygtige produktionsstrategier for landbruget.

Kurset løber over 2 dage. Der er i øjeblikket ingen planlagte kurser.

Pris kr. 236,-

Afholdelsesform: Dagundervisning

Kurset kører efter gældende regler om ArbejdsMarkedsUddannelser, AMU, med mulighed for at søge VEU-godtgørelse for de dage, hvor undervisningen foregår på skolen. Tilmelding sker via efteruddannelse.dk.

Ved spørgsmål kontakt Johan From på telefon 7625 5787 eller pr. mail jfr@bygholm.dk.

Kvægproduktion, ajourføring (45303)

Målgruppe:
Uddannelsen henvender sig til personer inden for landbrugsområdet, samt personer ansat i virksomheder med tilknytning til disse områder.

Deltageren kan planlægge og gennemføre en kvægproduktion, herunder inddrage og anvende de nyeste forsknings- og forsøgsresultater på området, og samtidig være opmærksom på gældende lovgivning, dyrevelfærd, miljøforhold og økonomi.

Kurset løber over 3 dage. Der er i øjeblikket ingen planlagte kurser.

Pris kr. 354,-

Afholdelsesform: Dagundervisning

Kurset kører efter gældende regler om ArbejdsMarkedsUddannelser, AMU, med mulighed for at søge VEU-godtgørelse for de dage, hvor undervisningen foregår på skolen. Tilmelding sker via efteruddannelse.dk.

Ved spørgsmål kontakt Johan From på telefon 7625 5787 eller pr. mail jfr@bygholm.dk.

Reproduktion i dyrehold, ajourføring (47964)

Målgruppe:
Uddannelsen henvender sig til personer beskæftiget ved husdyrhold med reproduktion, inseminører og andre med beskæftigelse relateret til husdyrhold og reproduktion.

Deltageren kan forbedre resultaterne af reproduktionen i et dyrehold på baggrund af ajourført viden om forudsætningerne for optimal etablering af drægtighed og betydning heraf for økonomien Deltageren kan forbedre resultaterne af reproduktionen i husdyrhold ved anvendelse af ny viden om dyrenes hormonregulering og betydningen heraf for dyrenes brunstcyklus Deltageren kan omsætte ny viden om variationer og afvigelser, som følge af uregelmæssigheder i hormonreguleringen og fysisk påvirkning, til forbedret reproduktion i husdyrhold. Deltageren kan ved opgaver med reproduktion i husdyrhold anvende ny viden om teknikker til kunstig sædoverføring, procedure ved embryotransplantation og kønssortering af sæd. Deltageren kan styre reproduktionen i husdyrhold på baggrund af viden om registreringsværktøjer og uddata fra registreringen

Kurset løber over 1 dag. Der er i øjeblikket ingen planlagte kurser.

Pris kr. 118,-

Afholdelsesform: Dagundervisning

Kurset kører efter gældende regler om ArbejdsMarkedsUddannelser, AMU, med mulighed for at søge VEU-godtgørelse for de dage, hvor undervisningen foregår på skolen. Tilmelding sker via efteruddannelse.dk.

Ved spørgsmål kontakt Johan From på telefon 7625 5787 eller pr. mail jfr@bygholm.dk.