Klovpleje og klovbeskæring

Målgruppe:

Uddannelsen henvender sig til personer der ønsker at beskæftige sig med klovbeskæring, herunder personer ansat i landbrug, dyreparker m.m., som er beskæftiget med pasning af husdyr eller andre klovbærende dyr og som ønsker at foretage klovbeskæring.

Deltageren kan identificere risikofaktorer, vurdere og rådgive om relevant forebyggelse for almindelige forekommende sygdomme og skader på klove. Deltageren kan håndtere dyr og udføre klovpleje og klovbeskæring på de mest almindelige klovtyper på en for dyrene og beskæreren sikkerhedsmæssig, betryggende og regelret måde ved anvendelse af det dertil hørende håndværktøj, udstyr og materialer. Deltagerne kan registrere og behandle almindelige forekommende sygdomme og skader på klove, herunder vurdere sygdomme og skader, der kræver udefra kommende assistance.

Kurset afholdes 3 omgange á 2 uger på 4 dage (9,25 timer pr. undervisningsdag)

 • Uge 8, 2019 (den 18/2-19 til  22/2-19)
 • Uge 9, 2019 (den 25/2-19 til 1/3-19)
 • Uge 45, 2019 (den 4/11-19 til 7/11-19)
 • Uge 46, 2019 (den 11/11-19 til 14/11-19)
 • Uge 8, 2020 (den 17/2-20 til 20/2-20)
 • Uge 9, 2020 (den 24/2-20 til 27/2-20)

Pris kr. 7.440,- + evt. materialer.

Varighed = 30 dage

Kurset kører efter gældende regler om ArbejdsMarkedsUddannelser, AMU, med mulighed for at søge VEU-godtgørelse for de dage, hvor undervisningen foregår på skolen.

Tilmelding sker via efteruddannelse.dk.

 • Klovbeskærerkursus for landmænd med start uge 8 – Kursus nr. 40062
 • Klovbeskærerkursus ajourføring med start uge 9 – Kursus nr. 48461

Ved spørgsmål kontakt Johan From på telefon 7625 5787 eller pr. mail jfr@bygholm.dk

Behandling mod kælvningsfeber og børbetændelse

Målgruppe:
Uddannelsen henvender sig til besætningsansvarlige som har indgået en aftale om sundhedsrådgivning i kvægbesætninger.

Deltageren har viden om koens anatomi, kælvningsforløb og sygdomme i forbindelse med kælvning med henblik på at kunne anvende denne viden ved indgivelse af calciumholdige lægemidler i blodårer i køer, der lider af kælvningsfeber og ved anbringelse af børstave (uteritorier) i børen hos køer der lider af børbetændelse, når det sker under vejledning af en dyrlæge.

Pris kr. 162 + evt. materialer.

*Kursister med videregående uddannelse (som ikke er forældet) skal betale fuld pris på 1293 kr. + evt. materialer.

Kurset kører efter gældende regler om ArbejdsMarkedsUddannelser, AMU, med mulighed for at søge VEU-godtgørelse for de dage, hvor undervisningen foregår på skolen. Tilmelding sker via efteruddannelse.dk, kviknr. 44601.

Kurset afholdes over 3 dage på følgende tidspunkter.

 • Første dag 20/11 2018 kl. 12,45 -16.15
 • Anden dag 26/11 2018 kl. 12.45 -16.15
 • Tredje dag  4/12 2018 kl. 12.45 -16.51           

Ved spørgsmål kontakt Johan From på telefon 7625 5787 eller pr. mail jfr@bygholm.dk.

 

Afhjælpning af akutte klovproblemer

Målgruppe:
Uddannelsen henvender sig til personer på landbrug, dyreparker m.m., som er beskæftiget med pasning af husdyr eller andre klovbærende dyr samt personer, der ønsker at videreuddanne sig til klovbeskærer.

Deltageren kan identificere risikofaktorer for lemme- og klovlidelser i stalde. Deltageren kan identificere og midlertidigt afhjælpe akutte opståede klovproblemer i egen besætning på baggrund af en basal viden om klovenes opbygning og almindelige klovsygdomme. Deltageren kan i forbindelse med klovpleje udføre alle praktiske elementer på en sikkerheds- og arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde.

Kurset løber over 5 dage

 • Uge 45, 2018 (den 5/11-18 til 8/11-18)

Pris kr. 550,- + evt. materialer.

Kurset kører efter gældende regler om ArbejdsMarkedsUddannelser, AMU, med mulighed for at søge VEU-godtgørelse for de dage, hvor undervisningen foregår på skolen. Tilmelding sker via efteruddannelse.dk, kviknr. 40645-1118.

Ved spørgsmål kontakt Johan From på telefon 7625 5787 eller pr. mail jfr@bygholm.dk.

Tilbageholdt efterbyrd og mælkefeber

I samarbejde med en dyrlæge udbyder vi kurset “Tilbageholdt efterbyrd og mælkefeber”. Kursets varighed er 11½ time og udbydes over tre dage.

Kurset afholdes som et AMU-kursus efter gældende AMU-regler.

Målgruppe:

Uddannelsen henvender sig til besætningsansvarlige som har indgået en aftale om sundhedsrådgivning i kvægbesætninger.

I uddannelsen opnår deltagerne viden om behandling af køer der lider af mælkefeber med calciumborogluconat-holdige lægemidler og anbringelse af børstave i børen på køer der har diagnosen børbetændelse.

Kurset afholdes 3x ½ dag.

Pris kr. 162,- + evt. materialer.

Kurset kører efter gældende regler om ArbejdsMarkedsUddannelser, AMU, med mulighed for at søge VEU-godtgørelse for de dage, hvor undervisningen foregår på skolen. Tilmelding sker via efteruddannelse.dk.

Ved spørgsmål kontakt Johan From på telefon 7625 5787 eller pr. mail jfr@bygholm.dk

Drøvtyggers fyiologi, optimal fodring

I uddannelsen arbejder deltagerne med praktiske og teoretiske færdigheder omkring sammensætning, justering og anvendelse af foderplaner til drøvtyggere, herunder forhold omkring drøvtyggers fordøjelsessystem, næringsstofbehov og fordrigsbetingede sygdomme.

Kurset løber over 3 dage.

Pris kr. 330,- + evt. materialer.

Kurset kører efter gældende regler om ArbejdsMarkedsUddannelser, AMU, med mulighed for at søge VEU-godtgørelse for de dage, hvor undervisningen foregår på skolen. Tilmelding sker via efteruddannelse.dk.

Ved spørgsmål kontakt Johan From på telefon 7625 5787 eller pr. mail jfr@bygholm.dk.

Produktionsstrategier i landbruget

Uddannelsen henvender sig til personer inden for landbrugsområdet, samt personer i virksomheder med tilknytning til disse områder.

Deltagerne kan anvende forskellige værktøjer til at analysere og planlægge forbedringer og udvidelser af eksisterende produktion, samt inddrage nyeste viden og teknologier, samt har kendskab til nye krav inden for lovgivning og fødevarekvalitet, så de kan udforme bæredygtige produktionsstrategier for landbruget.

Kurset løber over 2 dage.

Pris kr. 220,- + evt. materialer.

Kurset kører efter gældende regler om ArbejdsMarkedsUddannelser, AMU, med mulighed for at søge VEU-godtgørelse for de dage, hvor undervisningen foregår på skolen. Tilmelding sker via efteruddannelse.dk.

Ved spørgsmål kontakt Johan From på telefon 7625 5787 eller pr. mail jfr@bygholm.dk.

Kvægproduktion, ajourføring

Målgruppe:
Uddannelsen henvender sig til personer inden for landbrugsområdet, samt personer ansat i virksomheder med tilknytning til disse områder.

Deltageren kan planlægge og gennemføre en kvægproduktion, herunder inddrage og anvende de nyeste forsknings- og forsøgsresultater på området, og samtidig være opmærksom på gældende lovgivning, dyrevelfærd, miljøforhold og økonomi.

Kurset løber over 2 dage.

Pris kr. 220,- + evt. materialer.

Kurset kører efter gældende regler om ArbejdsMarkedsUddannelser, AMU, med mulighed for at søge VEU-godtgørelse for de dage, hvor undervisningen foregår på skolen. Tilmelding sker via efteruddannelse.dk.

Ved spørgsmål kontakt Johan From på telefon 7625 5787 eller pr. mail jfr@bygholm.dk.

Reproduktion i dyrehold, ajourføring

Målgruppe:
Uddannelsen henvender sig til personer beskæftiget ved husdyrhold med reproduktion, inseminører og andre med beskæftigelse relateret til husdyrhold og reproduktion.

Deltageren kan forbedre resultaterne af reproduktionen i et dyrehold på baggrund af ajourført viden om forudsætningerne for optimal etablering af drægtighed og betydning heraf for økonomien Deltageren kan forbedre resultaterne af reproduktionen i husdyrhold ved anvendelse af ny viden om dyrenes hormonregulering og betydningen heraf for dyrenes brunstcyklus Deltageren kan omsætte ny viden om variationer og afvigelser, som følge af uregelmæssigheder i hormonreguleringen og fysisk påvirkning, til forbedret reproduktion i husdyrhold. Deltageren kan ved opgaver med reproduktion i husdyrhold anvende ny viden om teknikker til kunstig sædoverføring, procedure ved embryotransplantation og kønssortering af sæd. Deltageren kan styre reproduktionen i husdyrhold på baggrund af viden om registreringsværktøjer og uddata fra registreringen

Kurset løber over 2 dage.

Pris kr. 110,- + evt. materialer.

Kurset kører efter gældende regler om ArbejdsMarkedsUddannelser, AMU, med mulighed for at søge VEU-godtgørelse for de dage, hvor undervisningen foregår på skolen. Tilmelding sker via efteruddannelse.dk.

Ved spørgsmål kontakt Johan From på telefon 7625 5787 eller pr. mail jfr@bygholm.dk.