Økologisk Landbrugsproduktion (42371)

Målgruppe:

Uddannelsen henvender sig til personer inden for landbrugs- og maskinstationsområdet, samt personer i virksomheder med tilknytning til disse områder.

I uddannelsen arbejder deltageren med færdigheder omkring tilrettelæggelsen og gennemførelsen af en økologisk landbrugsproduktion. Deltageren undervises i at varetage tilrettelæggelsen og gennemførelsen af en økologisk landbrugsproduktion, herunder være opmærksom på gældende regler samt økonomiske og afsætningsmæssige sammenhænge.

Kurset løber over 5 dage. Der er i øjeblikket ingen fastlagte kurser.

Pris kr. 590,-

Afholdelsesform: Dagundervisning

Kurset kører efter gældende regler om ArbejdsMarkedsUddannelser, AMU, med mulighed for at søge VEU-godtgørelse for de dage, hvor undervisningen foregår på skolen. Tilmelding sker via efteruddannelse.dk.

Ved spørgsmål kontakt Johan From på telefon 7625 5787 eller pr. mail jfr@bygholm.dk.

Økologisk Landbrugsproduktion, ajourføring (47963)

Målgruppe:

Uddannelsen henvender sig til personer som er beskæftiget på økologiske landbrugsbedrifter, samt personer i virksomheder med tilknytning til disse.

Deltageren kan planlægge en økologisk landbrugsproduktion med inddragelse af de seneste forsknings- og forsøgsresultater omkring næringsstofbalance og økologiske produktionsmetoder.Deltageren kan udvikle en økologisk landbrugsproduktion, med inddragelse af ajourført viden om bl.a. produktionsstrategier, gældende lovgivning, økonomi- og afsætningsforhold

Kurset løber over 1,5 dage. Der er i øjeblikket ingen fastlagte kurser.

Pris kr. 177,-

Afholdelsesform: Dagundervisning

Kurset kører efter gældende regler om ArbejdsMarkedsUddannelser, AMU, med mulighed for at søge VEU-godtgørelse for de dage, hvor undervisningen foregår på skolen. Tilmelding sker via efteruddannelse.dk.

Ved spørgsmål kontakt Johan From på telefon 7625 5787 eller pr. mail jfr@bygholm.dk.