Du skal blive ved med at lære

Bygholm Landbrugsskole udbyder AMU-kurser i samarbejde med landboforeninger og rådgivningscentre. På AMU-kurser underviser vi med samme høje faglige niveau, som på vores andre uddannelser og med højt kvalificerede lærere.

Hvem kan gå på AMU?

Personer, der har fast bopæl eller beskæftigelse i Danmark, har adgang til arbejdsmarkedsuddannelse. Det betyder, at der ikke længere er begrænsninger som følge af ansøgerens alder eller uddannelsesbaggrund. Der gælder dog særlige regler omkring deltagerbetaling, hvis du har en højere uddannelse ud over almindelig EUD. Kontakt os for nærmere information.

Få yderligere information om AMU på www.amukurs.dk

Godtgørelse

Der vil være mulighed for at få udbetalt godgørelse for tabt arbejdsfortjeneste. Hvis du får fuld løn under din uddannelse, vil din arbejdsgiver få refunderet dette beløb.

Du kan få tilskud til befordring, når afstanden tur/retur er mere end 24 km. mellem hjem og uddannelsessted. Reglerne for udbetaling af godtgørelse er afhængig af din situation. Derfor kan