Lovpligtigt aflivningskursus, mink

Aflivning af mink kun ske under direkte tilsyn af en person med kompetencebevis og personen skal være til stede i minkhallen.

Du skal være opmærksom på at det ikke længere er muligt at få kompetencebevis via forenklet procedure (administrativ tildeling).

Vi afholder det lovpligtige kursus, hvor du får det nødvendige kompetencebevis. Minkdyrlæge Peder Elbek (LVK) og underviser Esben Roved gennemgår teori, praksis og udstyr, så du lever op til lovens krav.

Kurset slutter med en mindre prøve, som du skal bestå for at få dit bevis.

Kurset varer en dag og foregår på Bygholm Landbrugsskole. Prisen er kr. 900,00 + moms.

Ønsker du medicinhåndteringskursus samme dag, kan du tilkendegive det ved din tilmelding. I så fald er prisen pr. 1.600,00 + moms.

Næste kursus afholdes sammen med medicinkursus

  • 27. februar 2018 – både dansk og engelsk

Du kan tilmelde dig kurset her 

Vi gennemfører et kursus ved min. 15 deltagere. Vi forbeholder os ret til at gennemføre undervisning på engelsk men prøven i aflivningskurset kan altid gennemføres på dansk.

Har du yderligere spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte os.