Elevplan

Elevplan giver eleverne og deres praktiksteder mulighed for at se hvordan skolen har opbygget undervisningen på de forskellige uddannelser og hvilke fag og mål eleven har krav på at blive undervist i. Elevplan er stærkt integreret med skolernes studieadministrative system EASY-C.

Hvem kan bruge Elevplan (Målgrupper)
Elevplan har en offentlig og en lukket del.

Den offentlige del er åben for alle, men den henvender sig først og fremmest til folkeskolens afgangsklasser og andre, der er interesserede i at vide mere om, hvilke uddannelser man kan tage på en erhvervsskole og et erhvervsgymnasium.

Man kan se hvilke erhvervsskoler, der udbyder hvilke uddannelser, herunder også hvilke aktuelle læringsaktiviteter, der udbydes på skolerne.

Den lukkede del kræver login. Lærere og elever på erhvervsskoler, erhvervsgymnasier samt medarbejdere hos virksomheder, som har elever i praktik har adgang til denne del. Alle elever på erhvervsuddannelserne SKAL efter gældende bekendtgørelser lave deres uddannelsesplan i Elevplan. For elever på produktionsskoler er det valgfrit.

Det er hver enkelt uddannelsesinstitution, der beslutter i hvilket omfang de vil udnytte andre dele end den bekendtgørelsesbestemte elektroniske uddannelsesplan.

Produktbeskrivelse
Skolens medarbejdere – lærere og administrativt personale kan

 • se skema og navigere herfra til alt om holdet
 • føre fravær og lave opfølgning på fravær
 • stille, rette og styre opgaveaflevering
 • lave skriftlige evalueringer og give karakterer
 • oprette lokale undervisningsplaner
 • beskrive og udbyde uddannelsesaktiviteter på erhvervsskolen
 • indhente information om uddannelsesaktiviteter på andre erhvervsskoler

Eleverne kan

 • se skema, karakterer og fravær
 • orientere sig i erhvervsuddannelserne
 • tilmelde sig uddannelsesaktiviteter
 • få overblik over hvor mange mål, der er opnået via et scorekort
 • håndtere opgaveaflevering
 • evaluere undervisningsaktiviteten
 • dokumentere praktikpladssøgning

Virksomheden (praktikstedets) uddannelsesansvarlige kan:

 • få overblik over praktikuddannelsens forløb
 • se, og evaluere de mål, der skal opnås i praktikuddannelsen
 • oprette og planlægge praktikaktiviteter for virksomhedens elever
 • modtage mail og SMS om fravær m.v.
 • se uddannelsesplan for egne elever
 • se karakterer og fravær for egne elever
 • kommunikation mellem elev, underviser og praktikansvarlig