SU

SU (Statens Uddannelsesstøtte) er en økonomisk hjælp, du kan få, mens du uddanner dig

SU kort fortalt

Forudsætningerne for at du kan få SU er, at du går på en uddannelse og er økonomisk trængende. Det betyder for det første, at du skal opfylde en række betingelser og for det andet, at du ikke kan få SU, hvis du selv tjener nok penge til at klare dig gennem dit studium.

Når du søger SU, er det SU Styrelsen der vurderer, om du er berettiget til at modtage SU-støtte. Er du det, får du din SU udbetalt en gang om måneden. Beløbets størrelse afhænger af, hvilken uddannelse du tager, hvor du bor (ude- eller hjemmeboende), og hvor gammel du er.

Du skal betale skat af din SU, og den trækkes, inden støtten udbetales til dig. Når året er gået, kontrollerer SU Styrelsen, om du har tjent for meget (overskredet dit fribeløb). Har du det, skal du betale noget af din SU og dit eventuelle SU-lån tilbage.

Du skal opfylde en række betingelser for at få SU. De fleste betingelser gælder for alle, der vil have SU, men på nogle få punkter er der forskel på reglerne.

Søg SU

Du skal selv søge SU i minSU. Du skal have NemID for at kunne logge på.

Du har selv ansvar for, at de oplysninger, du giver til din SU-medarbejder og styrelsen er korrekte. Du skal derfor give os besked, hvis der sker ændringer, der vedrører din SU. Læs mere her i Dit ansvar.

Aldersgrænser

Reglerne for, hvor gammel du skal være for at få SU, afhænger af din uddannelse.

SU til ungdomsuddannelser
SU til videregående uddannelser

Søg SU når du er optaget

Du kan tidligst søge SU, når du har fået besked om, at du er optaget på en uddannelse – og tidligst en måned, før du starter på din uddannelse.

…og HUSK så, SU Styrelsen sender din støttemeddelelse og andre SU-breve til din e-Boks.