Til Eleven

Husk nu at få styr på det hele!

Som elev skal du

  • Udfylde og underskrive en uddannelsesaftale med lærermesteren, inden du påbegynder praktikperioden.
  • Husk at skrive speciale i pkt. 3
  • Bede lærermester om en praktikerklæring, når du slutter, hvis han/hun ikke selv husker at give dig én.
  • Du skal aflevere en kopi til skolen ved start af henholdsvis 1. og 2. hovedforløb. Du skal have praktikerklæ­ringer fra ALLE de steder, du har været i praktik.
  • Udfyld og indsende en ophævelse, hvis I enes om at bryde uddannelsesaftalen midt i en periode, og ringe/maile til din kontaktlærer.

Hvis du er i din første praktikperiode

Få løst opgaverne om bedriften i praktikmappen/bogen. Det er til brug i praktikperioden mellem grund­forløb og 1. hovedforløb. Og tænkt som et værkstøj til din læremester.

Andet

  • Uddannelsen til Landbrugsassistent tager 24 måneder (udfyld aftalen så det passer med det, pkt. 3).
  • Uddannelsen til Landmand tager minimum 3 år og 5 måneder (i alt 41 måneder) og maksimalt 3 år og 11 måneder (i alt 47 måneder).

Hvis du som elev kan se, at dit forløb ikke kommer til at passe indenfor de perioder, bør du straks kontakte skolen.

Ved udstationering

  • (du har praktik i udlandet, men stadig med dansk uddannelsesaftale) skal I sørge for at udstationeringsperioden og arbejdsstedet påføres i pkt. 9 i uddannelsesaftalen, eller eventuelt senere i et tillæg til uddannelsesaftalen.

Hvis du har spørgsmål så kontakt Bygholm Landbrugsskole