ErfaPlus: Nyt netværk for faglærte landmænd

13-02-2017

ErfaPlus – et netværk, der skal skabe genvej til succes. Personligt og på bedriften

Den sidste skoleperiode er slut. Eksamensbeviset er i hus og jobbet er sikret. Netop nu bliver mange elever færdige med deres landbrugsuddannelse og glæder sig til jobstart. Men selvom det er farvel til skole og læring i denne omgang, åbner der sig andre døre til mere faglig viden og personlig udvikling. Netværket ErfaPlus er en af dem.

Som noget nyt tilbyder Bygholm erfagrupper for faglærte landmænd, der har afsluttet uddannelsen til faglært landmand inden for de seneste 2-3 år.

Konceptet hedder ErfaPlus. Og som navnet antyder, er det deltagerens egne erfaringer og behov, der er fundamentet for det, grupperne kommer til at arbejde med.

 

ErfaPlus et netværk med fagligt fokus. for dig, der har ambitioner om at læse til produktionsleder

Med udgangspunkt i dine egne og andre erfaringer, er ErfaPlus en genvej til succes.

»Du kan aldrig få for meget netværk«

For selvom de faglærte landmænd kommer ud med en solid faglig ballast fra skole- og praktikforløb, kan et erfa-netværk bygge en solid bro mellem uddannelse og job.

Måske bliver de mødt af en virkelighed, der er anderledes end det, de har oplevet i praktikken eller læst om i bøgerne. Eller de bliver opmærksomme på noget, der kunne optimeres i dagligdagen, men de vil gerne have input til, hvordan de griber opgaven an.

19-årige Mikkel Landmark, der netop har afsluttet 2. hovedforløb, er en af dem, der allerede har meldt sig til ErfaPlus.

»Jeg tror, det bliver rigtig godt. Hvis man nu som ny har lidt udfordringer med at få ført noget igennem, så kan det være godt med opbakning fra en erfagruppe. Det kan give noget tyngde i ens argumenter at kunne sige, at det har andre prøvet med succes,« fortæller Mikkel Landmark og tilføjer, at det også er en rigtig god mulighed for at mødes og holde kontakt.

»Jeg tror aldrig, du kan få for meget netværk.«

“De skal have lyst til at bruge deres egne og andres erfaringer til at udvikle sig selv og blive endnu stærkere fagligt og personligt – det er det vigtige

Anders Funch, underviser

Et solidt springbræt

Fra Bygholms side er ErfaPlus tænkt som en måde at hjælpe med at komme godt fra start og få udnyttet egne ressourcer bedst muligt.

»Vi vil gerne hjælpe de unge med at lære af de erfaringer, de gør sig – og af andres. Det er jo en genvej til personlig succes i jobbet, og det kommer bedriften til gode,« fortæller Anders Funch, der underviser på Bygholm Landbrugsskole og er en af initiativtagerne til ErfaPlus.

Samtidig er ErfaPlus en form for opvarmning til uddannelsen til produktionsleder.

»Vi tager udgangspunkt i deltagernes egne oplevelser og udfordringer, så det er top-relevant for deltagerne. Hvert møde har sit tema, og der vil hver gang være et oplæg, der enten går et spadestik dybere ned i et emne eller lige rusker op i hukommelsen, hvis det er det, der er behov for,« forklarer Anders Funch.

Netop for at gøre ErfaPlus så relevant som muligt, bliver der lavet tre grupper med hvert sit faglige fokus: Kvæg, planter og svin. Møderne vil blive faciliteret af tre af skolens undervisere inden for hvert af specialerne.

Selvom det er Bygholm, der arrangerer ErfaPlus, er alle velkomne, uanset hvilken skole, de har gået på. I stedet handler det om, at deltageren har lyst til at komme videre.

»Det er ikke vigtigt, hvor deltagerne har taget deres uddannelse. De skal have lyst til at bruge deres egne og andres erfaringer til at udvikle sig selv og blive endnu stærkere fagligt og personligt – det er det vigtige,« pointerer Anders Funch.

 

Fakta om ErfaPlus

For at deltage i ErfaPlus skal du have afsluttet 2. hovedforløb og forvente at starte på uddannelsen til produktionsleder inden for de næste par år.

Erfagrupperne mødes 3-4 gange om året. Der bliver oprettet grupper med forskelligt fokus:

  • Kvægfaglig erfagruppe (faciliteres af Louise Højsgaard-Mikkelsen)
  • Plantefaglig erfagruppe (faciliteres af Emil Vest)
  • Svinefaglig erfagruppe (faciliteres af Anna Porsgaard Bech)Deltagerne bestemmer i fællesskab, hvilke temaer, er skal på dagsordenen. Det kunne for eksempel være fodermanagement, råmælksoptimering og maskinøkonom
  • Læs mere om ErfaPlus

Tilmeld dig her på linket senest 1. marts.