JUMP – Ta’ springet!

13-11-2019

Få mere ud af DIN fremtid

JUMP er en uddannelsesmesse for elever i 8., 9. og 10. klasse og deres forældre, her præsenteres fremtidige valgmuligheder inden for ungdoms- og erhvervsuddannelser samt øvrige tilbud.

Bygholm Landbrugsskole vil være at finde i DGI-HUSET, Willy Sørensens Plads 5, Vejle

den 13. november 2019

JUMP messe

Koncept:

  • Messerne afholdes i større byer over hele landet i november måned
  • Besøgsmålgruppen er elever i 8., 9., og 10. klasse (evt. 11.), elever på efterskoler, privat- og friskoler, produktionsskoler og ungdomsskoler samt forældre
  • Messerne opfylder de krav og mål som er beskrevet i lovgivningen
  • Messen fungerer som projekt for klassens emne om Uddannelse & Job med efterfølgende evaluering
  • Hver enkelt elev forhåndstilmelder sig messen og oplyser samtidig om sine interesseområder og fremtidsønsker
  • Udstillerne er de gymnasiale ungdomsuddannelser, erhvervsuddannelser, EUX (erhvervsgymnasial linje), efterskoler, high schools, sprogrejser, erhvervsskoler, 10. klasseskoler, produktionsskoler, SOSU, HF, søfart og landbrugsskoler