Informationsaften – 2. Hovedforløb

14-05-2019

Kommende elever til 2. hovedforløb – både EUD og EUX – inviteres til informationsaften

tirsdag den 14. maj 2019 kl. 19.00

Her vil du få information om skoleforløbet, fag og studieture, de enkelte specialer, fag på specialet og valgfri specialefag. Det er også denne aften du kan snakke med en studievejleder, hvis du har spørgsmål til din uddannelsesplan eller praktikforløb.

Program for informationsmødet

  • Vi starter med en kort velkomst v/forstander og uddannelseschef Lotte Ipsen
  • Information om skoleforløbet, fag og studieture
  • Information om og valg af fag i forbindelse med udlandsophold – se nedenfor
  • Vi deler os, og går ud på de enkelte specialer (kvæg, svin eller planter)
  • Her får du information om fag på specialet og valgfri specialefag, og du møder nogle af de lærere, som du skal have på forløbet
  • Kaffe og tilmelding af valgfri specialefag – snak med dine kommende skolekammerater. Her kan du også snakke med en studievejleder, hvis du har spørgsmål til din uddannelsesplan eller praktikforløb
  • Programmet er slut, men der er mulighed for rundvisning eller mere individuel vejledning

Studietur 

Vi udbyder en studietur på 2. hovedforløb, som er en del af undervisningen i faget engelsk. Du får mere information om turen og hvordan du tilmelder dig på informationsmødet. For de elever, som ikke har mulighed for at deltage på en denne tur, vil der være undervisning med opgavearbejde på skolen.

 

Læs mere om 2. hovedforløb