Optagelsesprøver til EUD

14-06-2019

Der afholdes optagelsesprøver til EUD den 14. juni 2019 således:

Dansk kl. 10.00

Matematik kl. 14.00

Optagelsesprøverne er på niveau med kravene for at opnå karakteren 02 i folkeskolens 9.- klasseprøver i henholdsvis dansk og matematik. Prøverne har en faglig toning imod erhvervsuddannelserne. Begge optagelsesprøver er af 2 timers varighed og bedømmes bestået/ikke-bestået.

Elever, der ikke har opnået beståkarakter ved den sidste standpunktskarakter i starten af juni måned, inviteres til optagelsesprøve, da de vurderes at være i risiko for ikke at bestå den afsluttende eksamen til afgangsprøven