Skolens generalforsamling

24-04-2018

Bygholm Landbrugsskole afholder generalforsamling

Tirsdag den 24. april 2018 kl. 19.00

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
  3. Det reviderede regnskab forelægges til orientering
  4. Indkomne forslag
  5. Eventuelt

Der afholdes ikke valg i ulige år.

På bestyrelsens vegne

Johan Schmidt

BYGHOLM LANDBRUGSSKOLE

Hattingvej 49, 8700 Horsens

75 62 17 99 – www.bygholm.dk