Skolens generalforsamling

23-04-2019

Bygholm Landbrugsskole afholder generalforsamling

Tirsdag den 23. april 2019 kl. 19.00

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
  3. Det reviderede regnskab forelægges til orientering
  4. Indkomne forslag
  5. Eventuelt

Der er ingen valg til bestyrelsen på dette års generalforsamling

På bestyrelsens vegne

Nis Hjort

BYGHOLM LANDBRUGSSKOLE

Hattingvej 49, 8700 Horsens

75 62 17 99 – www.bygholm.dk