Workshop: Markrobotter og selvkørende maskiner – hvad bringer fremtiden?

24-10-2018

I fremtidens planteproduktion bliver markrobotter og selvkørende maskiner en integreret del af et moderne landbrug. Opgaverne i marken er dermed under forandring og dermed også landmandens arbejdsliv.

Kom og hør om de muligheder, fremtiden bringer, og bidrag til, hvordan robotter og teknologi i øvrigt succesfuldt kan integreres i fremtidens landbrug. På workshoppen vil I få demonstreret to markrobotter, som allerede er på markedet, og høre om, hvad de kan bruges til mv. og således blive bedre klædt på til de fremtidige teknologiske udfordringer.

Målgruppen for denne workshop er studerende, driftsledere og landmænd med interesse i fremtidens planteproduktion.

Program (indenfor)
13:00 Velkomst og indflyvning v. Emil Vest, Bygholm Landbrugsskole
13:10 Robotterne kommer…. v. Bjarke Falk Nielsen, Maybe Robotics
13:30 Præsentation af “Robotti” v. Kristian Møller, Agrow
13:40 Præsentation af “Naïo” v. Claus Beck, Seedcom
13:50 Malkerobotten – Hvad kan vi lære fra 20 års implementering? v. Helge Kromann, Specialkonsulent SEGES
14:10 Pause – kaffe og kage

Program (udenfor)
14:45 Markdemonstration af Robotti og Naïo Kristian Møller, Agrow og Claus Beck, Seedcom
15:10 Gruppearbejde – Hvad skal der til for at markrobotterne bliver en succes? Tryghed, sikkerhed, brugervenlighed m.m. v. Mette Walter, Teknologisk Institut
16:00-16.30 Fremlæggelse fra grupperne, afrunding og afslutning v. Mette Walter, Teknologisk Institut

Organisator

Promillefondsprojektet “Test af mobile autonome robotter til planteproduktion” ved Bygholm Landbrugsskole, SEGES Future Farming og Teknologisk Institut

Sted
Bygholm Landbrugsskole, Hattingvej 49, 8700 Horsens

Tilmelding
Du kan tilmelde dig her

Det er gratis at deltage i workshoppen.