Gymnasium og landbrugsuddannelse

05-01-2015

Flere elever kombinerer gymnasium og landbrugsuddannelse

Der kommer flere unge ud i landbrugserhvervet, som har en kombination af landbrugsuddannelsen og gymnasiale fag. De vil være godt rustede til de faglige udfordringer, som møder dem og de generelle krav om, at vi alle sammen skal være dygtigere for at kunne leve op til erhvervslivets krav i fremtiden.

I januar 2015 starter 18 nye elever på landbrugsuddannelsen på Bygholm Landbrugsskole efter at de har taget en studentereksamen eller en anden ungdomsuddannelse. Det er en stigning på dette særligt tilrettelagte ”studenterforløb”. Elever, der kommer med en gymnasial uddannelse eller for eksempel en afsluttet håndværkeruddannelse, optages på et afkortet forløb i landbrugsuddannelsen.

”Når man har taget en studentereksamen eller gennemført en anden uddannelse til faglært, så er der nogle fag, man ikke skal have igen, og derfor kan uddannelsen til landmand afkortes”, forklarer uddannelseschef på Bygholm Landbrugsskole Lotte Ipsen. ”Samtidig er disse elever ofte fagligt dygtige og meget motiverede for at lære. Gymnasiet har givet eleverne en del almen viden og en god studiekompetence samtidig med deres naturfaglige fag. Og de elever, der komme fra andre uddannelser og erhverv ved ofte en masse om, hvordan man gør tingene i praksis. Det giver god synergi og et godt læringsmiljø på studenterforløbet”

På Bygholm Landbrugsskole går lige nu også 20 EUX-elever. De er på grundforløbet, som for EUX-elever kombinerer uddannelsen til landmand med gymnasiale fag på C-niveau. Grundideen i EUX-uddannelsen er, at eleverne får den faglige og praksisnære uddannelse til landmand samtidig med de mere teoretiske gymnasiale fag. Forskellen til ”studenterforløbet” er, at EUX-uddannelsen er én samlet uddannelse på 4 år mod de 3+2½ år som en studentereksamen med efterfølgende afkortet landbrugsuddannelse tager. Og på EUX-uddannelsen skabes synergien mellem praksis og teori – mellem landbrugsviden og naturfaglige gymnasiefag i et hug.

Uanset om en elever kombinerer studentereksamen med landbrugsuddannelsen på ”studenterforløbet” eller på EUX-uddannelsen, så giver kombinationsuddannelserne gode perspektiver for eleven og for erhvervet. Denne kombination af fag giver en rigtig god ballast for at blive en dygtig leder i fremtidens landbrugsvirksomheder. Der vil blive stillet krav om både solid faglig indsigt samt generel almen viden, kompetencer til hele tiden at lære nyt skabe synergi mellem sine forskellige kompetencer. Og så åbner kombinationsuddannelserne også flere døre til videreuddannelse. Med EUX-landmand får man de høj-niveau-fag, som giver adgang til f.eks. dyrlægestudiet på Københavns Universitet eller til Agrobiologi på Århus Universitet.