Kokkeelever og kommende landmænd bytter arbejdsplads

28-09-2018

Der er videndeling og tværfagligt samarbejde på menuen, når ti kokkeelever fra Hotel- og Restaurantskolen i uge 39 bytter arbejdsplads med ti elever fra Dalum og Bygholm Landbrugsskoler. Det er Landbrug & Fødevarer, der står bag projekt ’Fra Greb til Gaffel.

 

Kokkene skal ud at passe køer og kornmarker, mens landmændene skal i køkkenet og lave mad.

– Ambitionen med praktikudvekslingen er at øge deltagernes indsigt i den økologiske tankegang i landbrug og køkken, samt at øge den tværfaglige forståelse mellem kokke- og landbrugselever. Det skal på sigt føre til et tættere samarbejde på tværs af værdikæden, siger chefkonsulent i Landbrug & Fødevarer, Andreas Buchhave Jensen, der er en af initiativtagerne til projektet ’Fra Greb til Gaffel’.

Alle de landbrug, der deltager, bliver drevet økologisk, ligesom alle køkkenerne har et økologisk spisemærke. Interessen for at være med har været meget stor.

En unik og fagligt stærk oplevelse
Underviser i forretningsudvikling på Dalum Landbrugsskole, Birthe Egdal, er ikke i tvivl om, at der venter de studerende en helt unik og fagligt stærk oplevelse:

– Fremtidens landmænd skal tænke meget længere end til levering af råvarer ved stalddøren. Der vil blive stillet endnu højere krav til fødevarerne i fremtiden, og jo bedre landmændene er til at forstå fremtidens forbrugere, jo større er chancen for at få succes. Der sker så meget inden for fødevareerhvervet i de her år, og i projektet får de studerende en unik mulighed for at få fingeren på pulsen og spotte fremtidens tendenser, siger Birthe Egdal.

På Hotel- og Restaurationsskolen glæder afdelingsleder Søren Haugaard Engel sig til at komme i gang:

– Viden om, hvordan råvarerne bliver produceret, er guld værd i køkkenet. I fremtiden skal kok og landmand være langt tættere forbundne. Bæredygtighed handler om at sikre sammenhæng mellem dét, vi spiser, og dét landet kan producere. Vi vil tage langt mere udgangspunkt i sæsonerne, og vi ser, at både krav til klimaet og miljøet betyder meget i praksis. I sidste ende handler det jo om at give forbrugerne og de spisende en god madoplevelse. Vi skal kunne koble tilberedning og servering med den gode historie om, hvordan råvaren er produceret. Derfor er det her projekt så vigtigt, siger Søren Haugaard Engel.

Både under og efter projekt ’Fra Greb til Gaffel’ kan kokke- og landbrugseleverne sparre med hinanden og dele oplevelser og erfaringer. Tanken er, at deltagerne på den måde kan danne et stærkt netværk, der kan rumme mange spændende muligheder for samarbejde og vidensdeling – både nu og i fremtiden.

Eleverne får lejlighed til at udveksle oplevelser i den efterfølgende uge, hvor de mødes til en fælles evalueringsdag.

Bygholms fem deltagere i “Fra greb til gaffel”.

Dalum Landbrugsskole, Bygholm Landbrugsskole og Hotel- og Restaurantskolen indgår sammen med Landbrug & Fødevarer som samarbejdspartnere i projektet, der er støttet af Fonden for Økologisk Landbrug.

 

Pressemeddelelse fra Landbrug & Fødevarer, chefkonsulent, Andreas Buchhave Jensen