Kvalitet på Bygholm

På Bygholm Landbrugsskole arbejder vi løbende med at forbedre kvaliteten inden for alle skolens arbejdsområder.

Kvalitet er en af  skolens værdier. Derfor er det noget, vi lægger særligt vægt på både i undervisningen, i vores serviceniveau og i skolens faciliteter. Kvalitet gennemsyrer vores mål både i hverdagen og på den lange bane.

Hvert år definerer Undervisningsministeriet også nogle særlige indsatsområder inden for undervisningsdelen, som alle erhvervsskoler skal arbejde med.

I virksomhedsplanen kan du se de aktuelle indsatsområder og mål.

I handlingsplanen for fastholdelse kan du se de indsatser, vi arbejder med for at nå regeringens målsætning om, at 95% af alle unge skal have en ungdomsuddannelse.