Kvalitetspolitik på Bygholm Landbrugsskole

På Bygholm Landbrugsskole arbejder vi løbende med at forbedre kvaliteten indenfor alle skolens arbejdsområder. Hvert år definerer Undervisningsministeriet desuden nogle særlige indsatsområder indenfor undervisningsdelen, som alle erhvervsskoler skal arbejde med.

I dette afsnit er samlet en oversigt over alle de områder, der arbejdes med. Her er beskrevet Bygholm Landbrugsskoles mål og visioner for arbejdet i hele organisationen.

I virksomhedsplanen kan altid findes de aktuelle indsatsområder og -mål. Dog er de kontrete og interne indsats- og resultatmål ikke tilgængelige for offentligheden.

I handlingsplanen for fastholdelse ses de indsatser vi arbejder med for at nå regeringens målsætning om at 95% af alle unge skal have en ungdomsuddannelse.