Årsrapport – Bygholm i tal

Her finder du de seneste årsrapporter med skolens økonomiske hovedtal, ledelsens beretning, skolens resultater og fremtidige mål.

Opgørelse af forstanderens seneste resultatlønskontrakt:

 

Virksomhedsplaner

Hvert år laver Bygholm Landbrugsskole en virksomhedsplan.
Her udpeger hver afdeling årets fokusområder, som er de ting, afdelingen skal arbejde særligt på at forbedre i årets løb.

Bygholm Landbrugsskoles virksomhedsplan tager udgangspunkt i det løbende strategiarbejde. Herigennem udpeges nogle fokusområder, hvor indsatsområder og målbare mål er fastsat og beskrevet.

Hvert år laver vi en status på, i hvor høj grad målene er nået. Ud fra den status udpeger vi næste års fokusområder.

Virksomhedsplanen og Handlingsplan 2016 er blevet til efter en proces i en fokusgruppe med udgangspunkt i den seneste selvevaluering. Den blev gennemført i 2013 for hele organisation.

Til selvevalueringen har vi brugt KVIK-værktøj,  og den konsensusrapport, der kom ud af det, er et internt bilag til brug for organisationen. Du kan se virksomhedsplanen her