Trivsel, gennemførelse, frafald og overgang til job

Her kan du se, hvordan eleverne på Bygholm har klaret sig til eksamen, hvordan de trives og om deres overgang til job. Så kan du sammenligne resultaterne med andre skoler, uddannelser og uddannelsesinstitutioner på en række parametre.

Trivsel

Hvert år måler vi elevernes trivsel. Det gør vi ved hjælp af Undervisningsministeriets elevtrivselsundersøgelse (ETU). Undersøgelsen bruger vi til at forbedre os og øge kvaliteten på skolen. Her kan du se resultaterne af seneste ETU for Bygholm Landbrugsskole..

Fuldførelse

Bygholm Landbrugsskole er ikke selv umiddelbart i stand til at tilvejebringe alle disse oplysninger, idet de blandt andet vedrører elever/studerendes færden, efter at de har forladt skolen. Undervisningsministeriet stiller derfor oplysninger til rådighed for offentligheden og uddannelsesinstitutionerne om:

  1. Elevers og studerendes fuldførelsestid
  2. Fuldførelsesfrekvens
  3. Frafald (se nedenfor)
  4. Overgangsfrekvens til anden uddannelse
  5. Overgangsfrekvens til beskæftigelse.

Frafald

Grundforløb i skoleåret 2014/2015 opgjort af Undervisningsministeriet den 8/10-15

Sum af elever status3
instnr Afbr(uo) Fuldf Igang Hovedtotal
615300  Bygholm Landbrugsskole 15 2 82 99
Hovedtotal 15 2 82 99

 

Hovedforløb i skoleåret  2013/2014 opgjort af Undervisningsministeriet den 8/10-15

Sum af elever status3
instnr Afbr(uo) Igang Hovedtotal
      615300  Bygholm Landbrugsskole 2 133 135
Hovedtotal 2 133 135

 

Afbrudt(uo)

Afbrud uden omvalg dvs. hvor der ikke er registreret en påbegyndelse på en anden uddannelse af samme type

Fuldf

Elever, der har fuldført uddannelsen.

Igang

Elever, der er i gang på statustidspunktet