Evalueringer på Bygholm Landbrugsskole

På Bygholm Landbrugsskole foregår hele tiden forskellige former for evalueringer.

Skolens forskellige ydelser og tilbud evalueres af elever og kursister og der foregår løbende selvevaluering af de uddannelser, skolen udbyder.

I 2004 deltog Bygholm Landbrugsskole i et pilotprojekt om KVIK-selvevaluerings i samarbejde med Statens center for kompetence- og kvalitetsudvikling, SCKK. Dette arbejde er siden blevet anvendt til at udvikle vores løbende evalueringer i forbindelse med kvalitetsarbejdet generelt på Bygholm Landbrugsskole.

2 gange om året evalueres elevernes trivsel og tilfredshed ved at Bygholm Landbrugsskole deltager i den landsdækkende elevtilfredshedsundersøgelse på erhvervsskoler.

Med mellemrum evalueres Bygholm Landbrugsskole af eksterne parter for eksempel Danmarks Evalueringsinstitut.

Herunder kan du klikke og se den nyeste rapport for trivsel på Bygholm Landbrugsskole.

Evalueringsrapport for Bygholm Landbrugsskole (EUD)