Evalueringer på Bygholm Landbrugsskole

På Bygholm Landbrugsskole foregår der hele tiden forskellige former for evalueringer.

Skolens forskellige ydelser og tilbud evalueres af elever og kursister og der foregår løbende selvevaluering af de uddannelser, skolen udbyder.

Bygholm Landbrugsskole har deltaget i et pilotprojekt om KVIK-selvevaluering i samarbejde med Statens center for kompetence- og kvalitetsudvikling, SCKK. Dette arbejde er siden blevet anvendt til at udvikle vores løbende evalueringer i forbindelse med kvalitets arbejdet generelt på Bygholm Landbrugsskole.

2 gange om året evalueres elevernes trivsel og tilfredshed ved at Bygholm Landbrugsskole deltager i den landsdækkende elevtilfredshedsundersøgelse på erhvervsskoler. Du kan se den nyeste  elevtrivselsundersøgelse her ETU Bygholm Landbrugsskole 2018 .

Med mellemrum evalueres Bygholm Landbrugsskole af eksterne parter for eksempel Danmarks Evalueringsinstitut.