Den løbende informationsindsamling

Skolen skal løbende indsamle data, der kan dokumentere de resultater, der opnår – herunder resultaterne af indsatsen for at øge elevernes gennemførelse.

Undervisning og arbejdsformer

Dataindsamlingen vedrørende undervisning og arbejdsformer sker på to måder:

Herudover evaluerer eleverne på hvert hold undervisningen. Resultatet drøftes af de lærere, der har undervist holdet og bruges til at udpege forbedringsområder til kommende undervisning.

Opgørelse og vurdering af gennemførelse og frafald

Egne data, der ligger til grund for vurderingen af frafald i 2015 ser således ud:

Frafald optagede afsluttede % frafald
GF forår 2015 41 32 22%
EUX-GF forår 2015 20 19 5 %
EUXGF1 efterår 2015 16 13 18,8 %
GF1 efterår 2015 20 17 15%
Gf2 efterår 2015 9 9 0 %
1HF forår 15 85 80 5,8 %
2HF efterår 2015 71 69 2,8 %

 

Frafald på grundforløbet er i 2015 at være på niveau med 2014. De unge, der startede på GF1 og EUX-GF1 i august 2015 er primært faldet fra på grund af fortrudt uddannelsesvalg og der er ikke faldet nogen fra det nye GF2. Fremover forventer vi samme mønster – der vil være nogle af de elever, som starter på GF1, som fortryder uddannelsesvalget og stopper.

På GF2 forventes et lavere frafald, fordi eleverne er mere målrettede her, hvor de har truffet deres uddannelsesvalg.

Frafaldet på hovedforløbet ligger tilfredsstillende lavt og vi forventer, at det fremover også vil ligge og svinge mellem 0 og 5%. Frafaldet sker hovedsageligt i praktikperioden og skyldes primært elever, der stopper i uddannelse fordi de mister deres uddannelsesaftale og ikke ønsker at fortsætte i uddannelsen, dropper uddannelse p.g.a. graviditet/sygdom eller fortrudt erhvervsvalg. Vi er normalt i tæt dialog med disse elever i deres praktikperiode, og hjælper de elever, som ønsker nye uddannelsesaftale, hvis de må stoppe i den første.