Opfølgning, handlingsplan og indsatser

På baggrund af den årlige selvevaluering udarbejdes en opfølgningsplan. På Bygholm Landbrugsskole er opfølgningsplanen og “Handlingsplan for øget gennemførelse” det samme. Det betyder at selvevalueringens områder, er de samme temaer, som der er indeholdt i Handlingsplanen og opfølgningsplanen derfor er de fastsatte mål og indsatser i handlingsplanen.

I 2016 har Bygholm fastsat følgende indsatsområder ud fra “Handlingsplan for øget gennemførelse”

 • Flere elever direkte fra folkeskolen der starter på Bygholm:
  • Kontakt til folkeskoler
  • Samarbejde om GF1-projekter med Learnmark Horsens
  • Styrket kommunikation om bl.a. EUX
  • Internationalisering
 • Forbedret praktikpladsopsøgende arbejde via etablering af et studie- og karrierecenter som en ny organisatorisk enhed i skolen. Her skal skolens vejledere sammen med en nyoprettet stilling som kommunikationsmedarbejder via bedre systematik og flere ressourcer sikre
  • Tættere kontakt til nuværende lærermestre (service/informationer, samarbejde om eleven i praktik, formidling af næste elev)
  • Praktikpladsopsøgende arbejde (finde nye lærermestre, oprette lokalt kartotek over praktikpladser, matche elever og lærermestre)
 • Flere elever skal vælge fag på højere niveauer
  • I forbindelse med udvikling af det nye trin i lederuddannelsen udvikles dels information/vejledning/motivation til eleverne om at vælge fag på ekspertniveau dels indhold og evalueringsmetoder til undervisning, hvor nogle elever vælger fag på ekspertniveau (eller andre højere niveauer end det obligatoriske)
  • I forbindelse med udvikling af hovedforløbene efter den nye bekendtgørelse udvikles information/vejledning/motivation til eleverne om at vælge fag på højere niveauer end det obligatoriske dels indhold og evalueringsmetoder til den differentierede undervisning
  • Læringskultur og motivation: med udgangspunkt i trivselsmålingen for 2015 nedsættes en arbejdsgruppe, der skal udvikle metoder til at arbejde med eleverne motivation og med vejledning i.f.t valg af fag på højere niveau eller talentspor
 • Pædagogisk fokus
  • Læreren skal opdateres med viden om motivation – hvad motiverer elever, hvordan kan man arbejde med det, hvad betyder det, at vi har meget korte forløb, hvordan er forskelle på de yngste elever (GF1) og de ældre (på f.eks. lederuddannelsen)
  • Udvælge, beskrive og afprøve konkrete metoder
  • Evaluere – internt og via Trivselsmålingen november 2016

Se hele opfølgningsplanen her i Handlingsplanen for øget gennemførelse