Principper for tilrettelæggelsen af systematisk kvalitetsarbejde

For at sikre en systematik i arbejdet følger vi dette årshjul:

Årshjul Kvalitetsarbejde

Yderste cirkel viser dataindsamling og inderste cirkel viser proces med at udarbejde handlingsplan og budget

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ledelsen tager initiativet til processen og har ansvaret for dataindsamlingen. Bestyrelsen godkender indsatser og drøfter handlingsplanen i december sammen med budgetgodkendelsen. Bestyrelsen udgør det lokale uddannelsesudvalg, som således er inddraget i processen.

Lærerne udfører dataindsamling i form af elevevalueringer med hvert hold og en efterfølgende lærerevaluering. Lærerne er ansvarlige for at udpege forbedringsområder for hvert hold på baggrund af evalueringerne. Ledelsen følger lærernes bearbejdning af evalueringerne for at sikre, at der bliver en kobling mellem de enkelte forbedringsområder og de overordnede indsatser i handlingsplanen.