Mission

Formålet med Bygholm Landbrugsskole er at udbyde uddannelse, efteruddannelse og konsulentvirksomhed, som relaterer sig til det landbrugsmæssige område.

Vi uddanner og videreuddanner fremtidens ledere og medarbejdere til landbrugserhvervet og agroindustrien.

Vi udbyder arbejdsmarkedsuddannelser og bidrager til landbrugserhvervets samfundskontakt.