Bygholms mission, vision og værdier

På Bygholm ønsker vi at gøres vores bedste – men hvad er det? Her kan du læse, hvad vi står for og stræber efter; nemlig vores mission, vision og værdier.

Mission

Formålet med Bygholm Landbrugsskole er at udbyde uddannelse, efteruddannelse og konsulentvirksomhed, som relaterer sig til det landbrugsmæssige område.

Vi uddanner og videreuddanner fremtidens medarbejdere og ledere til landbrugserhvervet og agroindustrien.

Vi udbyder arbejdsmarkedsuddannelser og bidrager til landbrugserhvervets samfundskontakt.

Vision

Vi vil fremstå som et aktivt og kraftfuldt videncenter inden for landbrug, farm management og ledelse med internationale perspektiver, og vi vil være det foretrukne uddannelsessted for landbrugsuddannelse og landbrugets lederuddannelse.
Vi vil være stedet, hvor mennesker med ambitioner inden for landbrugserhvervet mødes og udvikler sig i et forpligtende fællesskab.

Værdier

Værdigrundlaget på Bygholm Landbrugsskole gennemsyrer det, vi gør. Uanset om du er medarbejder, elev eller kursist vil udgangspunktet for mødet med Bygholm Landbrugsskole være skolens værdigrundlag, som det forventes,  at alle lever op til:

Kvalitet

 • Vi har et højt fagligt niveau i alt hvad vi gør.
 • Vi arbejder efter at opnå højeste kvalitet inden for undervisning, service og faciliteter.
 • Vi er stolte af vores høje kvalitetsniveau.
 • Vi stræber efter rettidighed og høj faglighed, så det tilfører vores kunder og os selv værdi.
 • Alle på Bygholm såvel ansatte som elever og kursister skal opleve kvalitet i alt, hvad vi foretager os.

 Fællesskab

 • Vi vægter fællesskab, trivsel og glæde højt og værdsætter hinanden.
 • Vi respekterer hinanden og vores elever og kursister.
 • Vi har det sjovt.
 • Vi udviser hjælpsomhed over for hinanden, og vi mener, at forståelse for forskelligheder er vigtige i samarbejdet.
 • Vi respekterer hinandens indsats.
 • Alle ansatte, elever og kursister skal føle sig værdsat.

 Vilje

 • Vi har viljen til at vinde.
 • Vi har viljen til at gøre en forskel.
 • Vi har viljen til handling og udvikling.
 • Vi har viljen til at prøve noget nyt.
 • Alle har viljen til at gøre det, vi tror på.

 Muligheder

 • Vi ser muligheder
 • Vi gi’r muligheder
 • Alle tager imod muligheder.