Handlingsplan for øget gennemførelse

Alle erhvervsskoler skal årligt udarbejde en handlingsplan, som bidrager til, at skolen lokalt kan følge op på målene med reformen af erhvervsuddannelserne. Handlingsplanerne for øget gennemførelse skal understøtte skolernes kvalitetsarbejde og opfyldelse af målene i ”Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser” fra 2014 (erhvervsuddannelsesreformen) (kilde: www.uvm.dk).

Handlingsplanerne er et redskab til kvalitetsstyring for den enkelte skole og skal hjælpe til at identificere udfordringer, igangsætte relevante indsatser og opstille realistiske mål.

Handlingsplanerne skal have følgende indhold:

  • Klare mål: Skolerne skal give en status på deres bidrag til at opfylde reformens mål. Det sker på baggrund af data, som ministeriet stiller til rådighed.
  • Fælles didaktisk og pædagogisk grundlag: Den enkelte skole skal beskrive sit fælles pædagogiske didaktiske grundlag, og hvordan det kan bidrage til at løse de udfordringer, skolen har.
  • Praktikpladsopsøgende arbejde: Den enkelte skole skal give en status på mål og resultater inden for det praktikpladsopsøgende arbejde, for eksempel indgåelse af uddannelsesaftaler og anvendelse af skolepraktik (skoleaftale).
  • Årlige temaer: Der kan, efter indstilling fra minister for børn, undervisning og ligestilling, indgå årlige temaer i handlingsplanerne, for eksempel status på implementering af udvalgte dele af reformen.

I perioden 2016-2020 skal skolerne i handlingsplanerne give en status på det faglige løft af lærernes erhvervspædagogiske kompetencer.

Handlingsplanerne kan også indeholde et tema efter skolens eget valg, for eksempel et særligt strategisk indsatsområde.

Se Bygholm Landbrugsskoles seneste handlingsplan for øget gennemførelse her: Handlingsplan For øget Gennemførelse 2019