Indkøbspolitik

Skolens indkøbspolitik fastsætter de overordnede mål og rammer for indkøb af varer og tjenesteydelser på skolen. Indkøbspolitikken er et element i skolens strategi og skal derfor i videst muligt omfang understøtte opfyldelsen af skolens strategiske målsætninger.

Du kan se vores indkøbspolitik her.