Bygholm Landbrugsskoles vedtægter

Bygholm Landbrugsskole er en selvejende institution med hjemsted i Horsens Kommune, Region Midtjylland, der af undervisningsministeren er godkendt efter lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse.

Skolens vedtægter kan læses her.