Virksomhedsplaner

Hvert år laver Bygholm Landbrugsskole en virksomhedsplan.
Her udpeger hver afdeling årets fokusområder, som er de ting, afdelingen skal arbejde særligt på at forbedre i årets løb.

Bygholm Landbrugsskoles virksomhedsplan tager udgangspunkt i det løbende strategiarbejde. Herigennem udpeges nogle fokusområder, hvor indsatsområder og målbare mål er fastsat og beskrevet.

Hvert år opgøres en status på, i hvor høj grad målene er nået. Ud fra denne status udpeges næste års fokusområder.

Virksomhedsplanen for 2015 og Handlingsplan 2016 er blevet til efter en proces i en fokusgruppe, men den tager stadig udgangspunkt i den seneste selvevaluering, der blev gennemført i 2013 for hele organisation. Til selvevalueringen blev KVIK-værktøjet anvendt og konsensusrapporten herfra er et internt bilag til brug for organisationen. Du kan se virksomhedsplanen her