Refusion – kost og logi

Arbejdsgivere har ret til refusion af udgifter i forbindelse med erhvervsskoleelevers ophold på kostafdelinger. Refusion af kost og logi omfatter elever på alle erhvervsuddannelser.

Retten til refusion gælder for kost- og logiophold, der opfylder et af følgende kriterier:

  • Opholdet er nødvendigt, dvs. at transporttiden (med offentlig transport) mellem elevens hjem og nærmeste skole er mindst fem kvarter
  • Opholdet er aftalt mellem eleven og arbejdsgiver, hvor skolen ikke er nærmeste skole.

Beløbsgrænse

Beløbsgrænse fastsat til 550 pr. uge for elever på landbrugsuddannelsen.

Herudover skal der være tale om ophold i forbindelse med en skoleperiode, og der skal være indgået en uddannelsesaftale mellem arbejdsgiver og elev.

Der bliver automatisk udleveret en seddel til de elever, der har en uddannelsesaftale ca. en uge inden deadline for aflevering. Det er skolen, der elektronisk skal indberette oplysninger til AUB.