Til læremesteren

Husk nu at få styr på det hele! – du kan hente en printvenlig tjekliste Tjekliste – læremester her

Godkendelse som praktikplads

 • du skal sikre dig, at din virksomhed er godkendt som praktikplads. Hvis du tidligere har haft elever, skal du tjekke at din godkendelse stadig gælder/ikke er udløbet (du skal regodkendes hvert fjerde år).
 • Hvis du er i tvivl, så send en mail med dit CVR-nr. til Bygholm på studievejleder@bygholm.dk, så kan vi tjekke.
 • Det er hos Fælles­udvalget for Landbrugsuddannelser i Aarhus, tlf. 8740 5410, der skal søges godkendelse/regodkendelse. Download skema via Jordbrugets Uddannelser.

Uddannelsesaftale

 • du skal indgå en skriftlig uddannelsesaftale med eleven, som I begge skal underskrive. Hvis eleven er under 18 år husk også forældres underskrift.
 • Din originale uddannelsesaftale skal indsendes til skolen, som registrerer aftalen. Det må IKKE være en kopi og heller IKKE et scannet dokument!
 • Aftalen skal være underskrevet FØR eleven starter i praktik.
 • Der skal altid være påført et speciale i pkt. 3 (som din virksomhed er godkendt til)
  • Landbrugsassistent
  • Landmand – husdyr
  • Landmand – planter
  • En aftale skal altid omfatte mindst et af hovedforløbene på skole, altså 1. eller 2. hovedforløb (ikke kun en praktikperiode, eller ikke kun en praktikperiode og et grundforløb).

Ophævelse

 • Hvis en uddannelsesaftale, af en eller anden grund ophører midt i en periode, skal der udfyldes en ophævelse, der indsendes til skolen. Normalt kan en aftale ikke ophæves efter prøvetiden medmindre den er gensidig.
 • Desuden skal der udfyldes en praktikerklæring.

Praktikerklæring

 • Du skal udfylde en praktikerklæring (afvinge mål), når elevens praktikperiode slutter, og eleven skal have er­klæringen med til skolen. Brug den erklæring, der passer til elevens trin og speciale. Er eleven i praktisk før 1. hovedforløb, vælg landbrugsassistent. Er eleven i praktik efter 1. hovedforløb, vælg elevens speciale, enten planter eller husdyr.
 • Praktikerklæringen kan findes på Jordbrugets Uddannelser.

Praktikbog /praktikmappe

 • Hvis eleven er i praktik mellem grundforløb og 1. hovedforløb har eleven opgaver med i praktikmappen. De er til brug i praktikperioden mellem grundforløb og 1. hovedforløb og ment som et værkstøj til Jer i forbindelse med oplæring af eleven.

Udstationering

 • Hvis eleven er i praktik i udlandet, men stadig med dansk uddannelsesaftale hos dig skal du sørge for at udstationeringsperioden og arbejdsstedet påføres i pkt. 9 i uddannelsesaftalen, eller eventuelt senere i et tillæg til uddannelsesaftalen.

Varighed

 • Uddannelsen til landbrugsassistent tager 24 måneder. Udfyld aftalen så det passer med det i pkt. 3 og specialet er landbrugsassistent.
 • Uddannelsen til landmand tager minimum 3 år og 5 måneder (i alt 41 måneder) og maksimalt 3 år og 11 måneder (i alt 47 måneder). Specialet er enten husdyr eller planter.
 • Hvis du kan se, at din elevs forløb ikke kommer til at passe indenfor de perioder, bør du straks kontakte skolen.

Løn

 • Lønperioder kan ses på elevens uddannelsesplan eller udregnes ud fra denne. Se lønoversigten på Jordbrugets Uddannelser.