Uddannelsesaftale

Hvis du påtænker at ansætte en elev, er det en betingelse, at der mellem eleven og virksomheden er indgået en uddannelsesaftale ved starten af ansættelsesforholdet.
For elever, der starter uddannelsen med skoleundervisning på grundforløbet, skal uddannelsesaftalen senest være indgået forud for hovedforløbet.

Uddannelsesaftaler m.v. sendes til den skole, eleven har valgt som uddannelsessted.

Her finder du blanketter til uddannelsesaftale