Undervisningsfrie dage

Hvis du har en uddannelsesaftale med en elev, der skal på skoleophold på Bygholm Landbrugsskole i 2016 vil vi gøre dig opmærksom på, at der i perioden er følgende undervisningsfrie dage

2016

 • Vinterferie
  • 15. – 19. februar 2016
 • Påskeferie
  • 21. – 23. marts 2016
 • Kr. Himmelfartsferie
  • 6. maj 2016
 • Efterårsferie
  • 17. – 21. oktober 2016
 • Juleferie
  • 23. december + 27. – 30. december 2016

2017

 • Efter nytår
  • 2. januar 2017
 • Vinterferie
  • 13. – 17. februar 2017
 • Påskeferie
  • 10. – 12. april 2017
 • Kr. Himmelfartsferie
  • 26. maj 2017
 • Efterårsferie
  • 16. – 20. oktober 2017
 • Juleferie
  • 27. – 29. december 2017

I undervisningsfrie perioder er eleven forpligtet til at vende tilbage til virksomheden, med mindre det er aftalt med dig som læremester, at eleven skal afvikle optjent ferie disse dage.

Eleven går i skole på fuld tid. Det betyder, at vælger han alligevel at komme på arbejde (f.eks. i weekender) er det til overarbejdsbetaling.