Undervisningsfrie dage

Hvis du har en uddannelsesaftale med en elev, der skal på skoleophold på Bygholm Landbrugsskole i 2017-2018 vil vi gøre dig opmærksom på, at der i perioden er følgende undervisningsfrie dage

2017

 • Efter nytår
  • 2. januar 2017
 • Vinterferie
  • 13. – 17. februar 2017
 • Påskeferie
  • 10. – 12. april 2017
 • Kr. Himmelfartsferie
  • 26. maj 2017
 • Efterårsferie
  • 16. – 20. oktober 2017
 • Juleferie
  • 27. – 29. december 2017

2018

 • Efter nytår
  • 3. januar 2018
 •  Vinterferie
  • 12. – 16. februar 2018
 • Påskeferie
  • 26. – 28. marts 2018
 • Kr. Himmelfartsferie
  • 11. maj 2018
 • Efterårsferie
  • 15. – 19. oktober 2018
 • Juleferie
  • 24. december + 27. – 28. december 2018

I undervisningsfrie perioder er eleven forpligtet til at vende tilbage til virksomheden, med mindre det er aftalt med dig som læremester, at eleven skal afvikle optjent ferie disse dage.

Eleven går i skole på fuld tid. Det betyder, at vælger han alligevel at komme på arbejde (f.eks. i weekender) er det til overarbejdsbetaling.