Skoledemokrati

På Bygholm Landbrugsskole er elever og studerende inddraget i planlægning og afvikling af aktiviteter i fritiden. Formålet med dette er dels at skabe stor aktivitet i fritiden, dels at få et forum der tager initiativ og kan medvirke som problemløser.

Elevråd

Elevrådet administrerer elevkassen og bevilger penge til arrangementer, er det koordinerende led for elevaktiviteter på skolen og det forum, hvor alle spørgsmål vedrørende kostskolen diskuteres.

Skolerådet består af: En repræsentant fra hver klasse, en lærer og forstanderen.

Arbejdsgangen er:

  • Behandler klassernes ønsker og eventuelle problemer.
  • Melder tilbage til klassekammerater
  • Drøfter trivslen på skolen
  • Har ansvaret for at lave sociale arrangementer efter undervisningstiden og for driften af motionscenteret samt lave idrætsarrangementer.