Økologi, økonomi og afsætning

25-10-2016

Hvordan laver man et omlægningstjek?
Det blev eleverne på 2. hovedforløb klogere på, da det valgfri specialehold ”Økologi, økonomi og afsætning” var på tur.

De besøgte en bedrift for at vurdere mulighederne for at overgå til økologisk drift.

Turen var tilrettelagt i samarbejde med Økologisk Landsforening.