Præsentation af Bygholm Landbrugsskole

Bygholm Landbrugsskole er en selvejende institution, som blev oprettet på initiativ af egnens befolkning i 1956 med det formål at tilbyde uddannelse, efteruddannelse og konsulentvirksomhed som relaterer sig til det landbrugsmæssige område.

Siden skolens start har Bygholm Landbrugsskole uddannet over 10.000 landmænd. Skolen er i besiddelse af 180 ha jord og er jævnligt blevet udbygget og moderniseret, så den i dag fremstår som en stor moderne landbrugsskole med uddannelsesfaciliteter til ca. 220 elever. Heraf kan ca. 180 elever tilbydes værelser i et moderne kostskolemiljø.

 Dertil kommer at vi også driver et moderne kursuscenter.