Elevforeningen holder forbindelsen ved lige

Bygholm Landbrugsskoles elevforening støtter og vedligeholder forbindelsen mellem Bygholm Landbrugsskole, dens tidligere elever og mellem eleverne.
Elevforeningens mål er også at støtte Bygholm Landbrugsskole og dens virksomhed.

 Fordele ved at være medlem

Som medlem af elevforeningen opdateres du løbende om det, der er sket på Bygholm Landbrugsskole. Og….
  • Du inviteres til generalforsamling
  • Du inviteres til jubilarsammenkomster
  • Du modtager hvert år i december måned det flotte årsskrift

Tilmeld dig elevforeningen

Arrangementer i 2019:

Debataften: Fælles om fremtidens fødevarer 2019

Har du forslag til arrangementer, er du altid velkommen til at kontakte elevforeningens bestyrelse

Generalforsamling

Næste generalforsamling afholdes 

Dagsorden:

Valg af stemmetællere

Valg af dirigent

Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Regnskab forelægges til orientering

Vedtægtsændring

Forslag fra medlemmerne (ingen)

Valg til bestyrelsen

Valg af revisor

Eventuelt

Skolen er naturligvis vært ved en kop kaffe og kage.

Vel mødt!