Elevforeningens bestyrelse

Bestyrelse skal være på 5 medlemmer. Heraf vælges de 3 på den ordinære generalforsamling, og skolen indstiller 2 medlemmer.

Valgperioden er 2 år. På generalforsamlingen skal der i lige år vælges 1 medlem, og i ulige år vælges 2 medlemmer.

Skolen indstiller hvert år 1 elev til bestyrelsen

Foreningen har 2 revisorer. På generalforsamlingen vælges 1 revisor hvert år. Valgperioden er 2 år.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand. Bestyrelsen vælger tillige foreningens sekretær og kasserer, der ikke behøver at være medlem af bestyrelsen.

Du kan se den nuværende bestyrelse i elevforeningen her.