Generalforsamling

En gang årligt indbyder elevforeningen til generalforsamling.

Sidste generalforsamlingen blev afholdt 22. februar 2018.

Næste generalforsamling afholdes torsdag, den 21. februar 2019, kl. 19:00.

Dagsorden:

  1. Valg af stemmetællere
  2. Valg af dirigent
  3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
  4. Regnskab forelægges til orientering
  5. Vedtægtsændring
  6. Forslag fra medlemmerne (ingen)
  7. Valg til bestyrelsen
  8. Valg af revisor
  9. Eventuelt

Skolen er naturligvis vært ved en kop kaffe og kage.

Vel mødt.

Elevforeningens vedtægter 2017