International

Anders Højlund Nielsen

Uddannelse

Agronom (1999), pædagogikum (Almen didaktik, Erhvervsakademi Aarhus, 2013), projektlederkursus og anden efteruddannelse

Erhvervserfaring

Dec. 1999- dec. 2005: Forskningsprojekter vdr. jordbrugsproduktion og miljø ved Forskningscenter Foulum

Januar 2006 – Juni 2013: Undervisning af jordbrugsteknologer (primært på engelsk), kursusplanlægning og –udvikling, internationalt projektarbejde ved Vejlby Landbrugsskole/Jordbrugets Uddannelsescenter samt Erhvervsakademi Aarhus (juni 2011 – juni 2013).

Øvrige funktioner

International koordinator, AMU-kursus udbud, indtægtsdækket virksomhed.

Kontakt

Direkte telefon 3028 1799, mail ahn@bygholm.dk