Studievejledning

Jane Agermose Schütt

Uddannelse

Agronom (cand. agro.); Pædagogikum f/lærere ved erhvervsskoler; Diplomuddannelse i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning (studerende)

Erhvervserfaring

Volontør i Kødbranchens Fællesråd. Kvægbrugskonsulent i LRØ. Underviser på Bygholm siden 1995; Uddannelses- og erhvervsvejleder samme sted siden 1996.

Underviser i

Biologi og almene fag

Øvrige funktioner

Uddannelses- og erhvervsvejleder; medlem af skolens PR-udvalg

Kontakt

Direkte telefon 7625 5796,

Direkte mail js@bygholm.dk (Sikker mail)

Mail studievejleder@bygholm.dk

Anne-Marie Kristensen

Uddannelse

Biolog (cand. scient. biol)

Erhvervserfaring

Speciale og studiejob ved Danmarks Jordbrugsforskning, undervisning på efter- og privatskole

Forfatterskaber

Medforfatter på ”Biologi”, Landbrugsforlaget 2010

Underviser i

Biologi, dansk, førstehjælp, jobforberedelse m.m.

Øvrige funktioner

Uddannelses- og erhvervsvejleder, læsevejleder

Kontakt

Direkte telefon 7625 5796,

Direkte mail ak@bygholm.dk (Sikker mail)

Mail studievejleder@bygholm.dk