Undervisere

Kvæg

Louise Højsgaard-Mikkelsen

Uddannelse

Faglært landmand 1999 samt Agronom 2006

Erhvervserfaring

Landbrugspraktik i mælkeproduktion, økologisk landbrug i New Zealand samt mark-/fårebedrift i Australien

Kvægrådgiver i LMO, Horsens ca. 2 år og ca. 6 år som produktansvarlig hos ChemVet (rådgivning ang. veterinær- og agroprodukter)

Underviser i

Kvægfag

Øvrige funktioner

Fagformand for kvæglærerne

Kontakt

Direkte telefon 7625 5791, mail lkhm@bygholm.dk

Jens Thaysen

Uddannelse

Agrarøkonom 2003, erhvervspædagogisk uddannelse 2008

Erhvervserfaring

Kvægfodermester på Bygholm Landbrugsskole, arbejdet i Australien med plantebrug. Deltidslandmand med planteavl og kødkvæg.
Ansat som lærer på Bygholm siden 2004

Underviser i

Kvæg på grundforløbet, 1. og 2. hovedforløb, idræt og almene fag

Øvrige funktioner

Deltagelse i styregruppe for grundforløb, skolens PR-udvalg, mentor

Kontakt

Direkte telefon 7625 5791, mail jt@bygholm.dk

Jane Agermose Schütt

Uddannelse

Agronom (cand. agro.); Pædagogikum f/lærere ved erhvervsskoler; Diplomuddannelse i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning (studerende)

Erhvervserfaring

Volontør i Kødbranchens Fællesråd. Kvægbrugskonsulent i LRØ. Underviser på Bygholm siden 1995; Uddannelses- og erhvervsvejleder samme sted siden 1996.

Underviser i

Biologi og almene fag

Øvrige funktioner

Uddannelses- og erhvervsvejleder; medlem af skolens PR-udvalg

Kontakt

Direkte telefon 7625 5792, mail js@bygholm.dk

Rikke Tang

Uddannelse

Jordbrugsteknolog

Erhvervserfaring

Kvægfodermester, Fødevarestyrelsen i 4 år, underviser på Bygholm siden 2007

Underviser i

Kvæg

Øvrige funktioner

Koordinator for folkeskolebesøg

Kontakt

Direkte telefon 7625 5791, mail rt@bygholm.dk

Annette Thorngaard Vester

Uddannelse

Faglært landmand, Produktionsleder og Jordbrugsteknolog med speciale i kvæg

Erhvervserfaring

Praktisk erfaring fra forskellige kvæggårde, Avls- og Produktkonsulent ved BREEDnCARE, timelærer på Bygholm og Mælkekvalitetsrådgiver på SEGES.

Underviser på Bygholm siden februar 2015.

Underviser i

Kvæg

Øvrige funktioner

Kostskolekoordinator

Kontakt

Direkte telefon 7625 5791, mail anve@bygholm.dk

Anne Skøtt Meyer

Uddannelse

Agrobiolog 2011

Erhvervserfaring

Redaktør på Bovilogisk

Underviser på Kalø Økologisk Landbrugsskole

Underviser i

Husdyr og biologi

Kontakt

Direkte telefon 7625 5792, mail asme@bygholm.dk

Svin

Anna Porsgaard Bech

Uddannelse

Faglært landmand fra Bygholm (2004). Meritlærer fra VIAUC Silkeborg (2011)

Erhvervserfaring

Landbrugsmedhjælper (1997-1999), fodermester (2000-2003), Driftsleder (2004-2015), SPS lærer på Hansenberg (2012) og timelærer på Bygholm (2015)

Underviser i

Svinehold, matematik og biologi

Øvrige funktioner

Kontaktlærer og mentor

Kontakt

Direkte telefon 7625 5795, mail apbe@bygholm.dk

Henrik Sund Christensen

Uddannelse

Agrarøkonom, PG og mentor.

Erhvervserfaring

Svinefodermester/driftleder, sprogskole og arbejde i England med frilandsgrise.

Underviser i

Svinehold, økonomi, idræt & sundhed og samfundsfag/almen, sprog (tysk og engelsk)

Øvrige opgaver

Idrætsudvalget, styregruppe for hovedforløbene og formand for svinegruppen

Kontakt

Direkte telefon 7625 5795, mail hc@bygholm.dk

Kathrine Engdal

Uddannelse

Faglært landmand 2013, produktionsleder 2013, jordbrugsteknolog, svin 2015 og professionsbachelor i jordbrugsvirksomhed 2017.

Erhvervserfaring

Landbrugspraktik ved konventionel svineproduktion.

Underviser i

Svinehold

Kontakt

Direkte telefon 7625 5795, mail keng@bygholm.dk

Peter Munk Nielsen

Uddannelse

Agrarøkonom 2011 og merkonom i “Ledelse og Kommunikation” 2012.

Erhvervserfaring

Driftleder, helintegreret svineproduktion i Sverige. Fodermester for slagtesvineproduktion i Danmark. Arbejdet i Australien med planteavl.

Underviser i

Svinehold

Kontakt

Direkte telefon 7625 5795, mail pmni@bygholm.dk

Plante

Kurt Storm

Uddannelse

Jordbrugstekniker fra Nordisk (1989), Merkonom i markedsføring

Erhvervserfaring

Driftsleder på større svinefarm, forsøgsmedarbejder hos Agrogården, underviser på Dalum Tekniske Skole, underviser på Hansenberg, Kolding, afd. for dyr og jordbrug i 11 år. Selvstændig landmand i 25 år med produktion af jordbær og juletræer.

Underviser i

Plantefag, biologi, økologisk landbrug, markedsføring samt innovation og iværksætteri.

Øvrige funktioner

Tillidsrepræsentant for lærerne

Kontakt

Direkte telefon 7625 5794, mail kst@bygholm.dk

Signe Ingerslev Jensen (på barsel)

Uddannelse

Produktionsgartner, jordbrugsteknolog og professionsbachelor i jordbrugsvirksomhed.

Erhvervserfaring

Født og opvokset på landbrug med heste og kødkvæg. Ansat i forskellige planteskoler under elevtid. 1½ år hos Gunnar Christensens Planteskole, og ½ år med malkekøer.

Underviser i

Biologi, planter, gødningskvalitet og engelsk

Kontakt

Direkte telefon 7625 5794, mail sij@bygholm.dk

Jens Jørgen Juelsgaard

Uddannelse

Agronom

Erhvervserfaring

Landbrugslærer siden 1994

Underviser i

Plantefag, naturfag, bæredygtighed og førstehjælp

Øvrige opgaver

Fagformand for plantelærerne og pædagogisk vejleder

Kontakt

Direkte telefon 7625 5794, mail jj@bygholm.dk

Anne-Marie Kristensen

Uddannelse

Biolog (cand. scient. biol)

Erhvervserfaring

Speciale og studiejob ved Danmarks Jordbrugsforskning, undervisning på efter- og privatskole

Forfatterskaber

Medforfatter på ”Biologi”, Landbrugsforlaget 2010

Underviser i

Biologi, dansk, førstehjælp, jobforberedelse mm.

Øvrige funktioner

Uddannelses- og erhvervsvejleder, læsevejleder

Kontakt

Direkte telefon 7625 5792, mail ak@bygholm.dk

Martin Skjold Vingborg

Uddannelse

Agrarøkonom 2008

Erhvervserfaring

Driftsleder i marken på Håstrupgård ApS, 2010-2018

Underviser i

Plantefag

Kontakt

Direkte telefon 7625 5794, mail mvi@bygholm.dk

Teknik

Lars Hansen

Uddannelse

Agro Ingeniør

Erhvervserfaring

Tekniklærer på Gråsten Landbrugsskole, Teknisk afd. leder Dalum Landbrugsskole, afd. Korinth

Underviser i

Teknik

Kontakt

Direkte telefon 7625 5793, mail llha@bygholm.dk

Emil Thorsgaard Vest Rasmussen

Uddannelse

Frilands-/produktionsgartner 2014, Jordbrugsteknolog 2016 (plantespeciale)

Erhvervserfaring

Landbrugsmedhjælper og kørsel for maskinstation.

Med til opstart af gartneri/gulerodsproduktion i 2010. Landbrugsmedhjælper i Australien. HedeDanmark og Højgård Planteskole i 3 år.

Underviser i

Teknik, GPS, brobygningselever og planteundervisning

Kontakt

Direkte telefon 7625 5793, mail eve@bygholm.dk

Esben Roved

Uddannelse

HF, Grønt Bevis og Landbrugstekniker fra Vejlby, maskin- og bygningslinien. Merkonom i markedsføring.

PG, NLP Practitioner

Erhvervserfaring

Salgskonsulent i landbrugsmaskinbranchen. Bestyrelsesarbejde i A/S og ApS virksomheder. Længerevarende studieophold i Sverige, Canada og Japan

Underviser i

Teknik, bygningsfag, arbejdsmiljø, almene fag som fx samfundsfag samt personlig udvikling mv.

Øvrige opgaver

Deltagelse i div. styregruppe og andre ad hoc opgaver.

Kontakt

Direkte telefon 7625 5793, mail er@bygholm.dk

Lars Thomsen

Uddannelse

Driftstekniker

Erhvervserfaring

Studieophold i USA (1½ år). Mekaniker, produktionstekniker (rationalisering)

Underviser i

Teknik, bygningslære, energi og førstehjælp

Kontakt

Direkte telefon 7625 5793, mail lt@bygholm.dk

Økonomi og ledelse

Sara Borch Dalsgaard

Uddannelse

Faglært landmand fra Landelund Landbrugsskole (1997). Jordbrugstekniker fra Nordisk med økonomi som speciale (1999)

Erhvervserfaring

Vikariat i Plantedirektoratet. Praktik på Grindsted Landbrugsskole. Praktik hos KHL

Underviser i

Økonomi og almene fag

Øvrige funktioner

Kontaktlærer og mentor

Kontakt

Direkte telefon 7625 5790, mail sd@bygholm.dk

Kirsten Pedersen Due

Uddannelse

Jordbrugsøkonom (cand. oecon. agro)

Erhvervserfaring

Konsulent i Landbrugsraadet 2001-2004, Mejeriforeningen 2004-2009, Videnscentret for Landbrug, Kvæg 2009-2011

Underviser i

Økonomi, strategi og samfundsforhold.

Øvrige funktioner

Koordinator af lederuddannelsen

Redaktør af årsskriftet

Kontakt

Direkte telefon 7625 5790, mail kpd@bygholm.dk

Anders Funch

Uddannelse

Jordbrugsteknolog

Underviser i

Driftsøkonomi og skat

Erhvervserfaring

Økonomirådgiver i Kolding Herreds Landbrugsforening (2002-2015), Økonomilærer, Bygholm Landbrugsskole (Fra 2015)

Kontakt

Direkte telefon 7625 5790, mail afu@bygholm.dk

Keld Kallestrup

Uddannelse

Planteavlstekniker (Jordbrugsteknolog), Diplomuddannelse i Ledelse, Proceskonsulent og coach, Pædagogikum for Erhvervsskolelærere, Certificeret instruktør i Garuda Fokus profilen, Certificeret i Everything DiSC® (Workplace & Work of Leaders by DiSCOVER).

Erhvervserfaring

Driftsleder landbrug, driftsleder servicefag, undervisning, selvstændig planteavler og kødkvægsproducent

Underviser i

Ledelse

Øvrige opgaver

Proceskonsulent, medlem af skolens PR-udvalg

Medarbejderrepræsentant i skolens bestyrelse

Kontakt

Direkte telefon 7625 5790, mail kka@bygholm.dk