Skoleudsendelse

AUB kan yde følgende tilskud til elever uden en uddannelsesaftale i Danmark

 • Rejseomkostninger i forbindelse med din ansættelsessamtale. Men kun hvis du har en skriftlig indkaldelse fra den udenlandske virksomhed, og din skole har godkendt rejsen pa forhånd. Går du på grundforløb, nar du skal til jobsamtale, skal AUB godkende jobsamtalen for afrejse.
 • Rejse- og flytteudgifter til det udenlandske praktiksted (ud- og hjemrejse).
 • 50 % af boligudgifterne i udlandet – dog højst 1.800 kr. pr. måned.
 • Løn og rejseudgifter, når du skal på skoleophold i Danmark.
 • Indskud og mæglergebyr, som du eventuelt skal betale, nar du skal have en bolig i udlandet, samt til dobbelt husførelse, hvis du er forsørger.

AUB kan højst udbetale en støtte pa 25.000 kr. pr. kalenderår til dig, hvis du ikke har en dansk uddannelsesaftale.

Betingelser for at få tilskud fra AUB uden en praktikplads i Danmark

 • Du skal have afsluttet grundforløbet på en erhvervsuddannelse, inden du tager af sted. Du kan dog få tilskud til et jobinterview i udlandet, allerede på grundforløbet.
 • Du skal have en forhåndsgodkendelse fra din skole der viser, at praktikopholdet kan udgøre en del af din danske erhvervsuddannelse.
 • Den udenlandske arbejdsgiver skal give dig løn efter de vilkår, som gælder for landets egne elever.
 • Transporttiden mellem den danske bopæl og praktikpladsen i udlandet skal være mindst 2½ time med offentlig transport (inkl. ventetid).
 • PIU-opholdet må ikke foregå i et land som Udenrigsministeriet fraråder indrejse i. Se under Rejsevejledninger pa www.um.dk.
 • AUB skal modtage din ansøgning om tilskud senest 4 måneder efter at udgiften er afhold. Der kræves dokumentation for alle de udgifter der søges om tilskud til.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål til AUB eller har du lyst til at høre mere, er du velkommen til at kontakte Bygholms Internationale koordinator
Anders Højlund Nielsen
Mobil: 30 28 17 99
Mailahn@bygholm.dk