Billeder og video på skolen

Et billede sige mere end 1.000 ord….her kan du se vores regler for, hvor og hvornår du må tage billeder og video på skolen

Med masser af gode oplevelser i undervisningen, i fritiden og på studiesture, er det oplagt at tage billeder eller optage video og dele på sociale medier eller gemme som minder i dit eget fotoalbum.

Inden du tager billeder eller filmer løs, så læs lige reglerne her.  De gælder for elever og personale på Bygholm Landbrugsskole.

Billeder til privat brug

På Bygholm Landbrugsskole må du tage billeder til privat brug. Det vil sig til lagring på egen computer, kamera eller mobiltelefon. Du skal være opmærksom på, at enhver, der ikke vil have taget billeder af sin egen person, kan sige fra, også selvom vedkommende har givet sit samtykke til skolen.

Ansatte må ikke filmes uden først at have givet lov.

Deling af billeder

Du må ikke dele billeder/video af andre uden først at have fået lov. Det gælder fx. på sociale medier, skolens intranet, herunder It’s Learning, Microsoft Outlook (kun adgang for personale) og øvrige drev er offentlige fora. Det er derfor ulovligt at offentliggøre billeder  her uden  accept. Det gælder også deling af billeder på andre måder, fx. ved at hænge billeder op eller vise videoen på offentlige steder.

Skolen forbeholder sig til enhver tid retten til at fjerne billeder og dokumenter, som anses for at være ulovlige. Overtræder du reglerne, kan konsekvensen i yderste tilfælde blive bortvisning fra skolen.

Når skolen bruger billeder/video

For at overholde loven vil du som elev blive bedt om at skrive under på, at du er er indforstået med, at skolen må bruge billeder/ video, hvor du figurerer fx. til årsskriftet, markedsføring via skolens hjemmeside, udstillinger, annoncer, brochurer o.lign. materiale.

Du har ret til at sige fra ved ikke at underskrive erklæringen, og du kan trække dit samtykke tilbage.