Elevrådet

På Bygholm kan du være med til at beslutte, hvad der skal ske i fritiden. Elever og studerende er nemlig via elevrådet med til at planlægge og stå for forskellige aktiviteter.

Elevrådet administrerer elevkassen og bevilger penge til arrangementer, er det koordinerende led for elevaktiviteter på skolen og det forum, hvor alle spørgsmål vedrørende kostskolen diskuteres.

Elevrådet består af: En repræsentant fra hver klasse, en lærer og forstanderen.

Arbejdsgangen er:

 • Behandler klassernes ønsker og eventuelle problemer.
 • Melder tilbage til klassekammerater
 • Drøfter trivslen på skolen
 • Har ansvaret for at lave sociale arrangementer efter undervisningstiden og for driften af motionscenteret samt lave idrætsarrangementer.

Eleverne arrangerer eksempelvis:

 • Bumper Ballz
 • Beachvolleyturnering
 • Fodboldturnering
 • Badminton
 • Hockey
 • Pigeaften
 • Herreaften
 • Svømmehals udflugt
 • Bålaften
 • Foredrag
 • Biografture
 • PaintBall
 • Gokart