Politik for anvendelse af og omgang med billeder

Følgende gælder for både skolens personale og skolens elever:

På Bygholm Landbrugsskole må der tages billeder til privat brug, hvilket vil sige til lagring på egen computer, kamera eller mobiltelefon. Det skal dog her understreges, at enhver, der ikke vil have taget billeder af sin egen person, kan sige fra over for dette, også selvom vedkommende har givet sit samtykke til skolen.

Ansatte må ikke filmes uden forudgående samtykke.

Derimod er skolens intranet, herunder It’s Learning, Microsoft Outlook (kun adgang for personale) og øvrige drev offentlige fora. Det er derfor ulovligt at offentliggøre billeder på It’s Learning og på skolens hjemmeside. Det er ligeledes ulovligt, at kopiere billeder fra andre hjemmesider og placere dem på www.bygholm.dk

Denne hovedregel kan ikke fraviges uden skriftlig samtykke fra den pågældende person.

Derfor beder Bygholm Landbrugsskole rutinemæssigt medarbejdere og elever om at underskrive en skriftlig erklæring om, at vedkommende person er indforstået med, at billeder vil kunne blive anvendt i bl.a. markedsføringsmæssig sammenhæng via skolens hjemmeside, udstillinger, annoncer, brochurer o.lign. materiale.

Enhver medarbejder og elev har ret til at sige fra ved ikke at underskrive erklæringen, hvilket Bygholm Landbrugsskole er forpligtet til at respektere.

Skolen forbeholder sig til enhver tid retten til at fjerne billeder og dokumenter, som anses for at være ulovlige og i uoverensstemmelse med nærværende skrivelse.

I øvrigt henvises til gældende lovgivning på området.

Ved overtrædelse af nærværende politik, kan konsekvensen i yderste tilfælde blive bortvisning fra skolen.