Husorden

Overordnede regler

Ryd op efter dig, tal pænt og tag hensyn til andre og skolens inventar.

Giv andre samme behandling, som du selv ønsker at få.

Hensyn til andre

 • Vand med skruelåg må medbringes i undervisningen
 • Ingen (person)ben på bordene
 • Mobiltelefon skal være slukket i undervisningen
 • Det er op til læreren om der må bæres hue/kasket i lokalet
 • I spisesalen bærer ingen hue/kasket
 • Ro på skolen kl. 23.00, hvor det også er sengetid
 • Elever under 18 år skal være på skolen mellem kl. 23:00-8:00 med mindre der er indgået anden aftale med kostskolemedarbejderen/nattevagten

Hensyn til skolens og andres ting

 • Giv skolens og andres ting samme behandling som dine egne
 • Brandslukningsmateriel må kun bruges i tilfælde af brand
 • Indendørs må kun anvendes fodtøj, som ikke sætter sorte streger på gulve og tæpper
 • Forårsages skade på andres eller skolens ting vil skadevolder være erstatningsansvarlig

Værelser

 • Værelset er privat område, men det skal altid holdes rent og være ryddet op, og som udlejer kontrollerer skolen, at disse forventninger indfries
 • Hvis nødvendigt går personalet ind for at reparere ting, slukke lys, lukke for vinduer og varme
 • Sørg altid for at låse døren, når du ikke befinder dig på værelset

Idrætshallen

 • Se opslag i sydlige indgang om lys, varme og brug af hallen

Fodtøj/arbejdstøj

 • Udendørs fodtøj samt kedeldragt placeres i skab i underhallen. Omklædning til arbejdstøj foregår ligeledes i underhallen
 • Gå aldrig direkte fra maskinhal eller stald til gangene uden at skifte fodtøj, og gå aldrig i spisesalen i staldtøj
 • Der skal altid anvendes sikkerheds fodtøj i værkstedet
 • Rengør støvler og sko ved vasken, før du går ind:
  • Ved indgangen i hovedfløjens østlige side (i haven)
  • Ved K-fløjen og lærerværelset
  • Ved lærerværelse (østgavl)

Energi/miljø

 • Før du åbner vinduet……..luk for radiatoren
 • Luk vinduet før du forlader skolen i weekends m.v.
 • Sluk lyset i fællesarealerne, når det brænder unødigt
 • Sluk for PC, musikanlæg, når du ikke er på værelset