Jagt på Bygholm

Som elev på Bygholm har du mulighed for at komme med i skolens jagtklub og tage jagttegn.

Kom med i jagtklubben

Jagtklubben har jagtretten på skolen. Er du jagt- og naturinteresseret, kan du melde dig ind i Bygholms Jagtklub.

Hvis du har jagttegn, kan du  deltage i de årlige jagter på skolens arealer.

Hvert år er der jagt på Bygholm. Og har du jagttegn og er medlem af Bygholms Jagtklub, venter der dig gode jagtoplevelser på Bygholm.

Jagtklubben holder som regel to elevjagter om året og flere agerhønsejagter med stående hunde.

Ud over jagterne arrangerer klubben ekskursioner og foredrag om emner inden for jagt og naturpleje.

Jagttegn – kursus

I samarbejde med Horsens Strand- og Landjagtsforening får du som elev på Bygholm tilbudt jagttegnskursus.
Er I over 12, der er interesseret i at deltage, kan kurset blive oprettet her på skolen.

Yderligere information på www.horsens-sl.dk.

Undervisere er Rasmus Mazanti og Jørgen Thorup.

Hvis du har spørgsmål til jagttegnskursus kan du henvende dig til Rasmus Mazanti rasmus.mazanti@gmail.com eller mobiltelefon 4037 7880

Om kurset

Kurset forbereder dig på at bestå Naturstyrelsens obligatoriske jagttegnsprøve.

På kurset får du blandt andet undervisning i våben, ammunition, vildtkendskab og sikkerhed under jagt. Kurset indeholder også obligatoriske våbenkursus og medlemskab af Danmarks Jægerforbund.